GÜNCEL HABERLER

- ''UYGULAMA EĞİTİMİ'' e-Eğitim No: 26, 15 Ekim Cuma Saat 14:00'de TÜRMOB Youtube kanalı Üzerinden Online olarak düzenlenecektir.
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 38 Seri No.lu Tebliğ Taslağı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/190 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/189 Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021'e Kadar Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/188 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmak Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Erdi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/187 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması Sona Erdi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/186 KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 Nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV'nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Tebliğ Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/185 İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/184 Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor
- Stajyer Eğitiminde (e-USE) Dönemlerin Tamamlanma ve Katkı Payı Ödeme Süre Uzatımı hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak
- Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü
- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/182 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/181 Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/180 Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı
- ACCA Aralık 2021 Sınav Dönemi Eğitimleri Başlıyor…
- KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları e-TÜRMOB Eğitim Portalı Üzerinden Asenkron Eğitimlerle Devam Ediyor
- 4-13 Aralık 2021 YMM Sınav Duyurusu hk.
- Muhasebe Yazılım Programlarının VKN ile Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/190 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/189 Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021'e Kadar Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/188 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmak Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Erdi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/187 Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması Sona Erdi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/186 KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 Nolu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV'nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Tebliğ Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/185 İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/184 Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/182 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/181 Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/180 Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/179 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/178 Yangın ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK'ya Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri 27/09/2021 Tarihine Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/177 7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/176 GVK Geçici 67'nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/175 Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/174 2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/173 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/172 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/171 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasının Son Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi ile Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerdeki 7256 ve 7326 Sayılı Bazı Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Süreleri Uzatıldı


Önemli Bağlantılar