GÜNCEL HABERLER

- Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi ( SGK Duyurusu)
- .
- İş Kazaları Bildirimi hk.
- 17 AĞUSTOS 1999 03:42 UNUTMADIK...
- 2017 yılı 2.Dönem Etik Eğitimi hakkında
- Muhasebe ve Denetim Sempozyumu
- Katma Değer Vergisi Kanunu Hk.
- TÜRMOBKart Hakkında
- .
- SMMM Sınav Kuralları Hk.
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:482)
- 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında
- Beyanname Verme Süreleri Hakkında
- 687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama
- Muhtasar Beyanname İle İlgili Gelir İdaresi Başkanlığının Açıklaması
- Mevzuat Sirküleri 2017/94 İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun.
- İş Güvenliği Hakkında TÜRMOB Yazısı
- 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması ile İlgili Açıklama
- Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun...

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği