GÜNCEL HABERLER

- Bilirkişilik Temel Eğitimleri 2017/2.Dönem 7.ve 8.Sınıf Ders Saati Ve İsim Listesi Hk.
- Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru Başvuru Tarihleri 1-11 Aralık 2017
- 2018 Yılı TESMER Sınav Takvimi ve Ücretler hk.
- .
- SGK Sorunları ile İlgili TÜRMOB Yazısı hk.
- Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017 1.Dönem Sınıf ve Ders Saatleri hk.
- .
- "Muhtasar-SGK Birleşmesi,Güncel Muhasebe Vergi Uygulamaları ve İzaha Davet"Konulu Eğitim Semineri hk.
- 2018 Yılı Staj Başlatma ve SMMM Yeterlilik Staj Tamamlama Kurs Programları Hakkında
- .
- Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubuyla ödenebileceğine Dair SGK Duyurusu
- 07.11.2017 Salı günü saat 13:00'te LUCA ''Banka Ekstreleri ve Banka Entegrasyonu Uygulamaları''Eğitimi hk.
- Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun
- Bilirkişilik Temel Eğitim Başvuruları 2017/2.Dönem İçin TÜRMOB Duyurusu
- 29 EKİM 2017 Cumhuriyet Bayramı Kahvaltı Organizasyonu hk.
- 2017 Yılı Nisbi Aidat 2.Taksitler hk.
- TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Cemal YÜKSELEN Sunumuyla Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu Konulu Eğitim Semineri hk.
- TÜRMOB Kart Duyurusu Hakkında
- 4/1-(A)Ve(B) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar SGK Duyurusu
- SGK Ertelenen Primlerin Son Ödeme Tarihleri hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği