GÜNCEL HABERLER

- 2016/2.Dönem Etik Eğitimi Hakkında
- 06111 Kanun Numarasından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalıların 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildirge Ekranından Kontrolüne İlişkin Duyuru
- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği
- SGK Genelgesi (Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması)
- #GAZİANTEP
- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Hakkında
- Göz altına alınan/Tutuklanan Meslek Mensupları hakkında
- 6728 Sayılı Kanun Hakkında
- 09/08/2016/96-1 6728 Sayılı kanun ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamaya konulmuştur
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
- Akdeniz odaları platformu 4.Toplantısı Sonuç bildirgesi
- 2016/2.Dönem Etik Eğitimi Hakkında
- 3.Olağan (Seçimli) Genel Kurulu Yapıldı
- 11.Türkiye Muhasebe Forumu ile 7.Türkiye Haksız Rekabet ve Etik Kong.Hakkında
- 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik Ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun
- Odamızın Geleneksel 19 Mayıs Yemeği Hakkında
- Anneler Gününüz Kutlu Olsun
- Nisbi Aidatlar Hakkında

MEVZUAT DUYURULARI

- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar