GÜNCEL HABERLER

- 2017 Yılı Nisbi Aidat 2.Taksitler hk.
- TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Cemal YÜKSELEN Sunumuyla Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu Konulu Eğitim Semineri hk.
- TÜRMOB Kart Duyurusu Hakkında
- 4/1-(A)Ve(B) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamalarında Tereddüt Edilen Hususlar SGK Duyurusu
- SGK Ertelenen Primlerin Son Ödeme Tarihleri hk.
- Futbol Turnuvası Hakkında
- Bilirkişilik Temel Eğitim Başvuruları İçin TÜRMOB Duyurusu
- 7020 Yapılandırma SGK Duyurusu
- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
- Maliye Bakanlığından; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri no:14)
- Türkiye İş Kurumundan:Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra no:2017/1)
- Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Toplantısı
- Bilirkişilik Eğitimleri Hakkında
- KDV 1 Beyannamesine Yeni Tablo Eklenmesine İlişkin Yapılan Değişiklik Hk.
- Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliğ Taslağı
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Vergi Hukuku Platformu (VEHUP) hk.
- KDV Beyannamesi Ekinde Getirilen 'Belge Adedi Sayılması'Uygulamasına İlişkin TÜRMOB Duyurusu
- Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği