GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/209 7256 Sayılı Kanun’la Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu
- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
- 24/11/2020 tarihinde 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.
- Covid-19 Salgını Nedeniyle Sınavlara İlişkin Alınan Tedbirler
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/208 "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma”
- .
- T.C. İçişleri Bakanlığının Yayınladığı Genelge ile Getirilen Covid-19 Tedbirlerine Göre Meslek Mensuplarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlaması Karşısındaki Durumu İle İlgili TÜRMOB Duyurusu
- Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/207 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı
- T.C. İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Koronavirüs Yeni Tedbirler hk.
- 01.01.2021 Tarihi İtibariyle e-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
- 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17/11/2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/206 "Özel Sirküler: Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/205 "7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı”
- Covid-19 Testi Pozitif Çıkan ya da Bu Sebeple Karantinaya Alınan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Başvurularında İzlenecek Yol
- 20 Aralık 2020 (1.Dönem) Özel SMMM Sınavı Duyurusu hk.
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/204 "Ertelenmiş SGK Prim Borçları KDV İade Alacağı ile Ödenebilir”
- Ekim Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 9-10 Kasım’da Yapılacaktır.
- 2020/1. Dönem Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/209 7256 Sayılı Kanun’la Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu
- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
- 24/11/2020 tarihinde 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/208 "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/207 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı
- 01.01.2021 Tarihi İtibariyle e-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
- 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17/11/2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/206 "Özel Sirküler: Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/205 "7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/204 "Ertelenmiş SGK Prim Borçları KDV İade Alacağı ile Ödenebilir”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/203 İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/Eylül Ayı Borçlarına Mahsup Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/202 Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Karının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi
- Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No:2
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/201 "Kadroya Geçirilen Taşeron İşçiler Ana Faaliyet İş Kolundan Bildirilecek”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/200 "Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği 2 Ay Uzatılmıştır.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/199 "Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mart/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/198 "Özel Sirküler: Mükelleflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Önergeler”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/197 "Çalışma Hayatında Değişiklik Yapan Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/196 "Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınladı”


Önemli Bağlantılar