GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/163 "Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihidir”
- Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında Değişiklik
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği GİB Duyurusu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/162 "Yurtdışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacak”
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/161 İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/160 Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken Tevkifat Oranları %20’den %10’a İndirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/159 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar İndirildi
- Bazı Hizmet Sektörlerinde KDV Oranları Değişti
- Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)
- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2812)
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesin
- Kurban Bayramınızı kutlar,ailenizle birlikte mutlu,huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz.
- SGK İdari Para Cezaları Uygulaması Kitapçığı
- .
- 1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/140 Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 1 ay uzatıldı.
- 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan 2020/2.dönem staja giriş sınavı uygulama kılavuzu yayınlanmıştır.
- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 2707)
- VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/163 "Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihidir”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/162 "Yurtdışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacak”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/161 İzaha Davet Uygulamasının Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/160 Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken Tevkifat Oranları %20’den %10’a İndirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/159 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar İndirildi
- Bazı Hizmet Sektörlerinde KDV Oranları Değişti
- Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması Hakkında karar
- Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:2813)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/156 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/154 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/153 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksitinin 31 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/152 SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/151 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/150 SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/149 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/148 Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem de Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/146 SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/145 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/144 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/143 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı


Önemli Bağlantılar