GÜNCEL HABERLER

- 2019-2022 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanmıştır.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/84 Tavanı Aşan SGK Primlerinin İadesi İstenebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/83 Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/82 Sigara ve Alkollü İçeceklerin Özel Tüketim Vergisinde Artış Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/81 Yerli ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı
- 2019-2022 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanmıştır.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/80 SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/79 SGK İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması
- .
- 19 Mayıs Etkinliği Organizasyonu hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/78 Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı
- Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır – VUK/140
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/77 İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi
- SMMM Sınav Duyurusu (2022/2.Dönem,16-17 Temmuz 2022 )
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/76 İşçi Sendikalarının Başkan ve Yönetim Kurullarına Seçilenler İşsizlik Sigortası Priminden Muaftır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/75 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05.05.2022’dir
- Ramazan bir olmaktır, birlikte olmaktır.Sevdiklerimizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle...
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/74 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05.05.2022’dir
- Fesih, Vefat, İşi Terk ve Disiplin Cezası Alma Durumlarında Beyanname ve Bildirimlerin Hangi Meslek Mensubu Tarafından Gönderileceği Hakkında Duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/84 Tavanı Aşan SGK Primlerinin İadesi İstenebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/83 Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/82 Sigara ve Alkollü İçeceklerin Özel Tüketim Vergisinde Artış Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/81 Yerli ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/80 SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/79 SGK İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/78 Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/77 İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/76 İşçi Sendikalarının Başkan ve Yönetim Kurullarına Seçilenler İşsizlik Sigortası Priminden Muaftır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/75 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05.05.2022’dir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/74 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05.05.2022’dir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/73 Nakdi Ödenen Kumanya Yardımından Sigorta Primi Kesilir mi?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/72 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/71 Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli III ve IV Sayılı Listelerde Yer alan Bazı Malların Maktu Vergi Tutarı, Oranı ve Matrahlarında Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/70 Menkul Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin TL Olarak Yerine Getirilmesi ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/69 Hizmet Akdinin Olmadığı veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Primine Nasıl Tabi Tutulur?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/68 Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Primine Tabi midir?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/67 İhracat Bedelinin %25’inin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk %40’a Yükseltildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/66 Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/65 2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar


Önemli Bağlantılar