GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/133 Varlık Barışının Usul ve Esasları Belirlendi
- 21. Türkiye Muhasebe Kongresi hk.
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/132 Uzlaşma Yönetmeliği Değişti
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/131 Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi
- 2022 3. Dönem, 15 Ekim 2022 Staja Giriş Sınavı Duyurusu
- "Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyanı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Konular" e Eğitim No:28
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/130 Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer alan Yabancı Paralar İçinde Uygulanıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/129 Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/128 İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin VUK’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamında İncelenebileceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararıf
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/127 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/126 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/125 Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/124 2022/Haziran Ayı MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 29 Temmuz 2022 Tarihine Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/123 Yabancılar ve/veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/122 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar ile Köprülerden Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yapılması Halinde Ceza Uygulaması
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/121 Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/120-1 Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5 Olarak Belirlenmiştir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/119-1 Tecil Faiz Oranı Yıllık %24'e Çıkarıldı.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/133 Varlık Barışının Usul ve Esasları Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/132 Uzlaşma Yönetmeliği Değişti
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/131 Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/130 Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer alan Yabancı Paralar İçinde Uygulanıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/129 Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/128 İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin VUK’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamında İncelenebileceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/127 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/126 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/125 Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/124 2022/Haziran Ayı MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 29 Temmuz 2022 Tarihine Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/123 Yabancılar ve/veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/122 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar ile Köprülerden Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yapılması Halinde Ceza Uygulaması
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/121 Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/120-1 Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5 Olarak Belirlenmiştir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/119-1 Tecil Faiz Oranı Yıllık %24'e Çıkarıldı.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/118-1 Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,6'dan %2,5'e Çıkarıldı.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/117-1 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %75'e Yükseltildi.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/116 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/115 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/114 Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Yemek ve Ulaşım İstisna Tutarları Arttırıldı


Önemli Bağlantılar