GÜNCEL HABERLER

- Bayramlaşma programı hakkında
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu
- 2018/3.Dönem SGS Sınavı Duyurusu
- 7146 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.
- Bursa Smmm Odası Tarafından Düzenlenen KGK Onaylı Sürekli Eğitim Programları Hk.
- 2018/2 Dönem Etik Eğitimi Başvuruları Başlamıştır
- Vergi Usul Kanunu sirküleri (VUK-109) hakkında
- 7143 Sayılı Kanun Gereğince Oda Aidatlarını Yapılandırma Süresi Son Günü 31 Temmuz 2018 'dir.
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN.
- Güncel Mevzuat Değişiklikleri hk.
- 2828 ve 7103 Sayılı Teşvik Programları SGK Duyuruları hk.
- 04.07.2018-10.07.2018 Tarihleri Arası E- birlik Bakım ve İyileştirme Çalışması hk.
- LUCA Muhasebe Programı Oto.BES,Luca rota Eğitimi 05.07.2018 Perşembe 14:00
- 30.06.2018 Cumartesi Saat 10:00 "KDV Mevzuatındaki Yeni Düzenlemeler"Konulu Eğitim Semineri hk.
- Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
- Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
- 2017 Yılı Yevmiye Defterleri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir.
- Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program Başvuruları 29 Haziran 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
- Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri hk.
- 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Semineri hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği