GÜNCEL HABERLER

- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 2707)
- VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru
- Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın,babalar gününü kutlar; vefat edenlere Allah'tan rahmet dileriz.
- LGS ve YKS Tedbirleri Kapsamında Uygulalanacak Sokağa Çıkma Yasağından Meslek Mensuplarımız ve Çalışanları Muaf Tutulmuştur.
- Uyumsoft Online Eğitim hk.
- İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/129 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/128 65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi
- 65 yaş üstü mükellefler ve meslek mensupları ile bunların aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterileri için geçerli olan mücbir sebep hali 01/06/2020 tarihi itibariyle SONA ERMİŞTİR.
- 65 yaş üstü meslek mensuplarının kendileri ve aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterileri için geçerli olan mücbir sebep hali devam etmektedir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/123 İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/122 Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/121 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/120 GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı
- Ramazan Bir Olmaktır Birlik Olmaktır Sevdiklerinizin Hep Yanında Olduğu Nice Bayramlar Geçirmeniz Dileğiyle Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.
- 2020 Güncellenmiş TESMER Sınav Takvimi hk.
- Sokağa Çıkma Yasağı ile İlgili İçişleri Bakanlığının Genelgesi hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/116 Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/114 Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/137 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamaları
- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 2707)
- Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/136 SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı
- Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesine İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi için Son Gün 30 Haziran 2020
- Haziran Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödemeleri 29 Haziran’da Başlıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/135 Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi midir?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/134 Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/133 Vergi İnceleme Raporunun ve/veya Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Tebliğ Edilmemesinin Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olmadığına İlişkin Danıştay Kararı
- VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/132 Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/131 Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır
- e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu
- İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/130 Yabancı Para Cinsinden 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Borcu Olan Firmaların TCMB’ye Haftalık Bilgi Bildirimlerinin Uygulama Esasları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/129 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/128 65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/127 Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/126 Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/125 Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30.06.2020 Tarihine Uzatıldı


Önemli Bağlantılar