GÜNCEL HABERLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:524)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396) nda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523)
- Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Verilen Kararların Dikkate Alınmamasının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediğine Karar Verdi
- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru
- Alanya SGK Müdürlüğü Yapılandırma Başvurusu Duyurusu Hk.
- Değerli Konut Vergisi Tebliği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/026 e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesi Seçimine İlişkin GİB Duyurusu
- e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru
- 13.01.2021 Saat:15:00 "e-Defter ve İkincil Saklama Hakkında Merak Edilenler" Konulu Uyumsoft Eğitimi hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/22 "2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/21 "Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil"
- Defter Beyan Sistemi Duyurusu; 2021 vergilendirme döneminden itibaren “Stok Defteri” kullanıma kapatılmıştır.
- Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süreleri 05 Şubat 2021 Tarihine Uzatılmıştır.
- SGK Genelgesi 2021-01 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgeleri
- TÜRMOB e-Eğitim No: 18 "e-Belge / e-Defter ve Saklama Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular"
- .
- SMMM ve YMM'ler Mesleki Sorumluluk Sigortasını Gider Yazabilir
- e-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru
- 2021 Ocak Dönemi Staja Başlama Ön Başvuruları Bilgilendirme

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/034 "Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/033 "Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.670 TL'ye Çıkarıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/032 "Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/031 Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek
- Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – (Sirküler No: 4)Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/30 "Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Verilen Kararların Dikkate Alınmamasının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediğine Karar Verdi"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/029 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/028 Özel Sirküler: 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/027 Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/026 e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesi Seçimine İlişkin GİB Duyurusu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/025 "Özel Sirküler: 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/24 "4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/023 "2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/22 "2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/21 "Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/20-1 Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/19-1 Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/18 "e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/17 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/16 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları


Önemli Bağlantılar