GÜNCEL HABERLER

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2
- Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı
- 00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru
- Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
- 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru
- 5510 Sayılı Kanunun Ek 9.uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmi Erteleme İşlemleri hk.
- ''18 Mart'' GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ...
- 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Bildirim Şekli
- Staj Giriş Sınav Süresi Hakkında
- Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun
- ALTSO ve ALSMO İşbirliği ile Alanya Ticaret Odasında 07.03.2017 tarihli Seminer Hakkında
- Şirketlerin Tasfiye Süreleri ve Yeni Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirme
- Sgk Genelge 2017/10 4447 Sayılı Kanun Geçici 17.maddesinde Yer Alan İşveren Desteği
- Prim Ve Diğer Tüm Alacak İşlemleri 07 Mart 2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
- Etik Eğitimi 2017/1.Dönem Ödeme ve Başvuru Süresi Uzatılması hakkında
- Odamız 7.Yıl Kuruluş Yıl Dönümü Kokteyl Programı Hakkında
- 1-7 MART MUHASEBE HAFTAMIZ KUTLU OLSUN
- Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süreleri hakkında
- Çalışanların Kimlik Bildirimi hakkında

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar