GÜNCEL HABERLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:517)
- Defter - Beyan Sisteminden Bilançoya Geçiş
- Defter Beyan Sistemi Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15.03.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
- İdlib Yardım Kampanyası hk.
- 2020/1.Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi hk.
- 4 Mart 2020 Çarşamba " Muhtasar ve SGK Birleşmesi, Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitim Semineri hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/053 Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar
- .
- Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
- 01 Şubat 2020 Cumartesi "KDV Konuları"Eğitim Semineri hk.
- 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenleme Klavuzu
- "Dönem Sonu İşlemleri" Eğitim Dökümanı Hk.
- Antalya SMMM Odası 30 Ocak-22 Mart Tarihleri Arası YMM Sınavı Kurs Duyurusu hk.
- 2020/1.Dönem YMM Sınav Duyurusu hk.
- 08 Ocak 2020 Çarşamba "Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları" Konulu Eğitim Semineri hk.
- Mali Mührü Henüz Teslim Edilmeyen Mükelleflerin Dikkatine
- 2020 Yılının Başta Ülkemize ve Tüm Dünyaya Sağlık,Mutluluk,Başarı,Huzur ve Barış Getirmesini Dileriz.
- E-Arşiv Fatura Hk.
- TÜRMOB' Un KGK Kararları İle İlgili "Denetim Denetimdir" Başlıklı Basın Bülteni hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/060 SGK’dan Aylık/Gelir Alanların 2020 Ocak Ayı Artışları Açıklandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/059 İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/058 Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/057 Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:517)
- Defter - Beyan Sisteminden Bilançoya Geçiş
- Defter Beyan Sistemi Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15.03.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/056 Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin 24.12.2019 Tarihinden Önce Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları ile Gecikme Cezası ve Gecikme Faizleri Tahsil Edilmeyecektir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/055 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/054 Mamullük Aylığı ve Sürekli İşgöremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri Açıklandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/053 Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/052 1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/051Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Dahil Edilmiş, Tüm Türkiye’deki Uygulama ise 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/050 2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/049 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verme Süresi Değişti
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/048 Özel Sirküler: 2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/047 Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yaptırılması Gerekiyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/046 506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesine Tabi Sandıklar Beş Puanlık Teşvik İndiriminden Yararlanamayacak
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/045 Motorin ÖTV’si Arttırıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/044 Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Aralık Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi Uzatıldı


Önemli Bağlantılar