GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/207 Meslek Mensubunun Ağır Hastalığa Yakalanması ile Doğum Yapması Halleri Mücbir Sebep Hali Olarak Kabul Edildi
- 7 Aralık 2021 Salı "Yeni Muhasebe Normali ve Mali Müşavirlik Hizmeti Pazarlaması" Konulu Eğitim Semineri hk.
- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/137 "Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/206 İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Harç Ödenecektir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/205 Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/204 Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/203 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/202 Bazı Hukuk İşlemlerinde KDV Oranı İndirimi Yapıldı
- 4-13 Aralık 2021 3. Dönem YMM Sınav Programı hk.
- 27-28 Kasım 2021 (3.Dönem) SMMM Sınav Programı hk.
- .
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/201 Danıştay'ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/200 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun e-Tebligata İlişkin Kararı
- Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin GİB Duyurusu
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/199 Vefat Eden Gerçek Kişi İşverenlerin e-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak
- .
- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşme Bilgileri ile Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/198 7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler
- Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) ve Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Görüş Paylaşımı
- ''Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu'' hakkında

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/207 Meslek Mensubunun Ağır Hastalığa Yakalanması ile Doğum Yapması Halleri Mücbir Sebep Hali Olarak Kabul Edildi
- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/137 "Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması"
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/206 İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Harç Ödenecektir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/205 Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/204 Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/203 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/202 Bazı Hukuk İşlemlerinde KDV Oranı İndirimi Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/201 Danıştay'ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/200 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun e-Tebligata İlişkin Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/199 Vefat Eden Gerçek Kişi İşverenlerin e-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/198 7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/197 Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/196 Tıbbi Uygulama Yetkisi Olan Psikologlar Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanamayacak
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/195 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklikleri
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/194 SGK'ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/193 Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Elektronik Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine ve Kayıt Sürelerine İlişkin Düzenleme Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/192 Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/191 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %20'den %50'ye Yükseltildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/190 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2021/189 Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021'e Kadar Uzatıldı


Önemli Bağlantılar