GÜNCEL HABERLER

- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Hakkında
- Toplu İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri hakkında İşverenlere Duyuru
- İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında SGK Duyurusu
- KDV Beyanname süresinin uzatılmasına ilişkin süre talebimiz hk.
- Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı
- 19 Eylül Gaziler Günü
- Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
- 16.Anadolu Odaları Eğitim Semineri Hk.
- KDV Beyanname süresinin uzatılmasına ilişkin süre talebimiz hk.
- İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında SGK Duyurusu
- Bağımsız Denetim Desteği Hk.
- 6736 Sayılı Kanun Hakkında Seminer Duyurusu
- TÜRMOB 22.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
- 16.Anadolu Odaları Eğitim Semineri Hk.
- 6736 Sayılı Kanuna Göre Üyelerimizin Borç Yapılandırma ve Ödenmesi Hk
- 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun
- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hk.
- 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
- 2016/2.Dönem Etik Eğitimi Hakkında
- 06111 Kanun Numarasından Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalıların 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildirge Ekranından Kontrolüne İlişkin Duyuru

MEVZUAT DUYURULARI

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar