GÜNCEL HABERLER

- Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ( Hayat Eve Sığar HES Kodu) hk.
- Covid-19 Salgını Nedeniyle TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun Kullanımı
- Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/180-1 Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek
- Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbir(Staj Başlatma Süresi)
- .
- Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi
- İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteğinin Uzatılması İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/179 "Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”
- 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Prim Desteği
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/178 “Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge ile Bildirilebilir”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/177 "Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı”
- .
- 30.08.2020 Tarih ve 2915 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması 2 Ay Uzatılmıştır.
- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2913)
- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarını Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı:2912)
- .
- Ağustos Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 3 Eylül’de Başlıyor
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- e-Eğitim MUH-SGK Birleşmesi hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/184 “Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 “07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/182 “Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/181 “İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı ile İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/180-1 Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/179 "Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/178 “Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge ile Bildirilebilir”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/177 "Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/176 "2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/175 “Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/174 “Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/173 “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında %8’den %1’e İndirildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/172 "Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranları Değiştirildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/171 "7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/170 Giresun İlinde SGK Bildirimleri ile Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Uzatıldı.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/169 "52, 53, 54 ve 55 Nolu Belge Türlerinde Değişiklik Yapıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/168 "KDV Oranları ile Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklamaları”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/167-1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklikler Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/166-1 MUH-SGK Uygulamasında Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak ?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/165-1 26.08.2020 Tarihine Kadar Kolay İşverenliğe Geçen ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUH-SGK Vermeyecek


Önemli Bağlantılar