GÜNCEL HABERLER

- Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
- Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
- 2017 Yılı Yevmiye Defterleri Kapanış Onayının Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir.
- Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program Başvuruları 29 Haziran 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
- Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri hk.
- 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Semineri hk.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/92) Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları Açıklandı
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
- 2018 Yılı Nispi Aidat 1.Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs 2018'dir.
- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük ve Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ hk.
- Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmakla İlgili TÜRMOB Duyurusu hk.
- Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi hk.
- TÜRMOB Sirküler 2018/77 hakkında
- .
- Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7143 Sayılı Kanun)
- Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı hk
- .
- 19 Mayıs 2018 Cumartesi İftar Yemeği Organizasyonu hk.
- 2018/2. Dönem Staja Giriş Sınavı ileri Bir Tarihe Alınmıştır.Sınavın Yapılacağı Tarih Ayrıca Duyurulacaktır.

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği


Önemli Bağlantılar