GÜNCEL HABERLER

- 1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/140 Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 1 ay uzatıldı.
- 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan 2020/2.dönem staja giriş sınavı uygulama kılavuzu yayınlanmıştır.
- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 2707)
- VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru
- Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın,babalar gününü kutlar; vefat edenlere Allah'tan rahmet dileriz.
- LGS ve YKS Tedbirleri Kapsamında Uygulalanacak Sokağa Çıkma Yasağından Meslek Mensuplarımız ve Çalışanları Muaf Tutulmuştur.
- Uyumsoft Online Eğitim hk.
- İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/129 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/128 65 Yaş ve Üstü İşveren ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi
- 65 yaş üstü mükellefler ve meslek mensupları ile bunların aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterileri için geçerli olan mücbir sebep hali 01/06/2020 tarihi itibariyle SONA ERMİŞTİR.
- 65 yaş üstü meslek mensuplarının kendileri ve aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterileri için geçerli olan mücbir sebep hali devam etmektedir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/123 İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/122 Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/121 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/120 GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı
- Ramazan Bir Olmaktır Birlik Olmaktır Sevdiklerinizin Hep Yanında Olduğu Nice Bayramlar Geçirmeniz Dileğiyle Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.
- 2020 Güncellenmiş TESMER Sınav Takvimi hk.
- Sokağa Çıkma Yasağı ile İlgili İçişleri Bakanlığının Genelgesi hk.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/146 SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/145 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/144 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/143 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/142 Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/141 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/140 Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 1 ay uzatıldı.
- TÜRMOB mevzuat sirküleri 2020/139 Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulaması 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başladı
- TÜRMOB mevzuat sirküleri 2020/138 yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/137 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamaları
- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılması hakkında karar (Karar Sayısı: 2707)
- Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/136 SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı
- Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesine İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi için Son Gün 30 Haziran 2020
- Haziran Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödemeleri 29 Haziran’da Başlıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/135 Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi midir?
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/134 Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/133 Vergi İnceleme Raporunun ve/veya Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Tebliğ Edilmemesinin Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olmadığına İlişkin Danıştay Kararı
- VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/132 Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı


Önemli Bağlantılar