GÜNCEL HABERLER

- KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/196 "Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınladı”
- Pandemi Süreci ve Sonrasında Nasıl Bir Sürekli Eğitim? Konulu e-Panel hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/193 "26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” Olarak Değiştirildi”
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:520)
- Elektronik Dekont (e-Dekont) Kılavuzu
- Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru
- Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı hk.
- 2020 1. Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi hk.
- Stajdan Sayılacak Kursların Uzaktan Eğitim Yöntemi İle de Yapılabileceği hk.
- Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru hk.
- Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ( Hayat Eve Sığar HES Kodu) hk.
- Covid-19 Salgını Nedeniyle TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun Kullanımı
- Mali Müşavirlik Bürolarında Pandemiye Karşı Uyulması Gereken Hususlar
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/180-1 Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek
- Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbir(Staj Başlatma Süresi)
- .
- Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi
- İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteğinin Uzatılması İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/179 "Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/196 "Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınladı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/195 "Farklı Üretim Tesislerine İlişkin Olarak Tek Bir Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlarda Yararlanılamayan Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenebilmesi Hakkında Özelge”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/194 "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Bakanlık Temsilcisi Talebi Mersis Üzerinden Yapılabiliyor”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/193 "26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” Olarak Değiştirildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/192 "Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkininin Usul ve Esasları Açıklandı”
- Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No:1
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/191 “Mevduat Faizleri ve Katılma Hesabı Kar Payları Tevkifat Oranları İndirildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/190 “Kambiyo İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Yüzde 1’den Yeniden Binde 2’ye İndirildi”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/189 “2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL veya 47,09 TL İş Sağlığı Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Alabilirsiniz”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/188 "Ukrayna ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol Onaylandı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/187 “Ruanda ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Onaylandı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/186-1 MUHSGK'nın verilmesinde sıkça karşılaşılan sorunlar ve cevapları.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/185-1 Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar ise Tabi değildir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/184 “Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/183 “07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/182 “Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/181 “İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı ile İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/180-1 Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/179 "Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı”
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/178 “Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge ile Bildirilebilir”


Önemli Bağlantılar