VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında duyuru

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/137 1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN E-FATURA, E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU, E-BİLET UYGULAMALARI
- 22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707)
- YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2706)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/136 SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI
- YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VEYA YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN İŞLETME KAYITLARINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN 2020
- HAZİRAN AYINA İLİŞKİN İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ 29 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/135 HUZUR HAKKI SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/134 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/133 VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VE/VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI
- VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/132 ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/131 SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR
- E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU
- İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/130 YABANCI PARA CİNSİNDEN 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE BORCU OLAN FİRMALARIN TCMB’YE HAFTALIK BİLGİ BİLDİRİMLERİNİN UYGULAMA ESASLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/129 REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/128 65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN PRİM ERTELEMESİ SONA ERDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/127 SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDE KAPSAMINDA STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/126 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/125 GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE UZATILDI
- GİB VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI
- ÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/124 ÖZEL SİRKÜLER: GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 7194 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/123 İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESİH HALİNDE HANGİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KULLANILMALIDIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/122 HATALI TEŞVİK KAYITLARINI DÜZELTME İŞLEMİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/121 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/120 GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/119 KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/118 SİGORTALILARA YARDIM AMAÇLI (ATIFET KABİLİNDEN) YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/117 UZAYAN BEYANNAME VERME SÜRELERİNE VE E-UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/116 VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 GÜNÜ SONA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/115 NET DÖNEM KARI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/114 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN UZATMA TALEBİ YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/113 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TUTARLARI ARTTIRILDI
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/130
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/112 - 31.05.2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/111-1 COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/110 MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİNİN YAPILMA ESASLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/109 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI (E-MUHASEBE FİŞİ KULLANIMI ZORUNLU DEĞİLDİR)
- E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/108 BELEDİYELER İLE BAĞLI KURULUŞLARININ ÜÇ AYLIK PRİM BORÇLARI ERTELENDİ
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/095 ''ÖZEL SİRKÜLER: KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN MALİ VE EKONOMİK TEDBİRLER''
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/094-1DERNEK BEYANNAMELERİ İLE DİĞER BİLDİRİMLERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/093-1KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN KODU OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/092-1 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/091-1 ESNAF AHİLİK SANDIĞI'NIN YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2021 TARİHİNE ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/090-1 ZORLAYICI SEBEPLER HALİNDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILMAYAN SİGORTALILARA ÖDENEN ÜCRETLER SİGORTA PRİMİNE TABİİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/089-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/088 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI PİLOT İLLER HARİÇ 01.07.2020 TARİHİNE ERTELENDİ.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/087
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/086 SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/085-1MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN ALIMLARI KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/084-1 TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT SÜRELERİ 3 AY UZATILDI
- MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/083-1 YÖNETİM KURULU, MÜDÜRLER KURULU VE ORTAKLAR KURULU İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/082-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/81-1 KONAKLAMA VERGİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/80-1 MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/079-1KOLALI GAZOZLARIN VE TÜTÜN İÇEREN PUROLARIN ÖTV ORANI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/078-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/77-1 2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI BELLİ OLDU..
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/76-1 MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/75 - MÜCBİR SEBEP HALİ MESLEK MENSUPLARINI DA İÇERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/74 -GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYAN DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ...
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/73 - DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/72 - 2020/NİSAN, MAYIS, HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6'ŞAR AY ERTELENDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/071 CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/070 ÖZEL SİRKÜLER: MUHSGK VERİLME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/069 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/068 SGK’DAN ALINMASI GEREKLİ İLİŞİKSİZ YAZILARI VE İÇERİKLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/067 İHALELERE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN SGK BORCU YOKTUR YAZILARININ İÇERİĞİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/066 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/065 ÖTV İADELERİNDE ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI UYGULAMASI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/064 İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMASI HALİNDE KESİNTİ YAPILMASI LİMİTİ 2.000 TL’DEN 5.000 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/063-1 BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KISMİ TEVKİFAT ORANLARI YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/062 95 VE 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN İLE MOTORİNİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- GEKAP VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZADI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/061 TRANSFER FİYATLANDIRMA UYGULAMASINDA İLİŞKİLİ KİŞİ TANIMI DEĞİŞİRKEN RAPORLAMA KONUSUNDA OECD BEPS 13 EYLEM PLANI DİKKATE ALINDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/060 SGK’DAN AYLIK/GELİR ALANLARIN 2020 OCAK AYI ARTIŞLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/059 İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2020 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/058 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/057 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILINA ERTELENDİ
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:517)
- DEFTER - BEYAN SİSTEMİNDEN BİLANÇOYA GEÇİŞ
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ MÜKELLEF KARTI BİLGİ GİRİŞLERİNİN SÜRESİ 15.03.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/056 GÜVENLİK KORUCULARINI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN 24.12.2019 TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN İDARİ PARA CEZALARI İLE GECİKME CEZASI VE GECİKME FAİZLERİ TAHSİL EDİLMEYECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/055 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/054 MAMULLÜK AYLIĞI VE SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS OLAN KONTROL MUAYENESİ İŞLEMLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/053 ÖZEL SİRKÜLER: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/052 1 OCAK 2020-30 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/051MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ PİLOT UYGULAMASINA 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BURSA, ESKİŞEHİR VE KONYA İLLERİ DAHİL EDİLMİŞ, TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA İSE 01.03.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/050 2020 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/049 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ DEĞİŞTİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/048 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/047 YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN 31 OCAK 2020’YE KADAR YAPTIRILMASI GEREKİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/046 506 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLAR BEŞ PUANLIK TEŞVİK İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/045 MOTORİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/044 KIRŞEHİR, AMASYA, ÇANKIRI VE BARTIN İLLERİNDE 2019/ARALIK AYINA AİT MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN SON VERİLME SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/043 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASI BAKIMINDAN 3 AY SÜREYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/042 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK’YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/041 YABANCI PARALARIN 31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/040 18 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ ZORUNLULUĞU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/039 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI I-II
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/038 BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.225 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/037 1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE ÖZEL ŞİFRE ALINABİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/036 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE E-ARŞİV FATURA DÜZENLEMELERİNDE KOLAYLIK GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/035 LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA GİBİ ÜRÜNLER İÇİN GERİ KAZANIM KATKI PAYI UYGULAMASI BAŞLADI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/034 HATALI TEŞVİK KAYITLARI DÜZELTİLMEDİĞİ SÜRECE 2020/OCAK AYINDAN İTİBAREN TEŞVİKLİ BİLDİRGE VEYA MUHSGK VERİLEMEYECEK VE EK-17 MADDE KAPSAMINDA GERİYE YÖNELİK VERİLEN TEŞVİK TALEP DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLANMAYACAKTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/033 YURTDIŞI BORÇLANMA TALEPLERİNDE “RA, RZ, EA, EZ” KODU İLE YAPILAN POSTA BAŞVURULARINDA POSTAYA VERİLİŞ TARİHİ SGK’YA BAŞVURU VEYA VERİLİŞ TARİHİ KABUL EDİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/032 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/031BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE 31.12.2020 TARİHİ SONUNA KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/030 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, E-BİLDİRGE SİSTEMİNİ KAPATTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/029 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/028 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/27 2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/26 ÖZEL SİRKÜLER: 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/25 KUYUMCULAR İÇİN FATURA DÜZENLEME SINIRI 4.200 TL OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/24 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/6 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %15,00 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/5 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI” 02.01.2020/5 SAYILI FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI ONAYLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/4 İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/2 2020 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/1 İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN BİR BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/206 İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK (US-97 KODU: 15-37) DÜZENLEYEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE YÖNELİK YATIRIM KATKI ORANLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/205 İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/204 OCAK-TEMMUZ 2020 DÖNEMİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI ARTMIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/203 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020’YE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/202 GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2’DEN, %1,6’YA İNDİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/201 TECİL FAİZ ORANI YILLIK %15’E DÜŞÜRÜLDÜ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/200 2020 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/199 2020 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/198 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/197 2020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/196 YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İLE DAMGA VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK %1,6 OLARAK BELİRLENMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/195 2020 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/194 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/193 2020 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/192 2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/191 2020 YILINDA YURT DIŞINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇ TUTARLARI KATSAYISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/189 İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/188 VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/187 GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2020 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/186 VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNDEN DOLAYI BAĞ-KUR KAYDI OLUŞTURULMAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/185 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/184 YENİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/183 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE HİZMET İHYA TALEPLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/182 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ARTIŞ ORANI %12 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/181 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMASINA İZİN VERİLEN YABANCI SİGORTALILAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN NEDENİ OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/180 2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %22,58 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/179 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI İLE E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ DÜZENLEMELERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/178 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRMEDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HADLERE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI CEVABİ YAZISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/177 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/176 ÖZEL SİRKÜLER: DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İHDAS EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/175 GELİR VERGİSİNDE HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/174 YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TEVKİFAT VE BİLDİRİM DURUMU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/173 EN UYGUN TEŞVİK VE DESTEĞİ BULMAK İÇİN İNTERNET PORTALI OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/172 MUHSGK UYGULAMASINDA SORUN YAŞANMAMASI İÇİN VKN İLE SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ EŞLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/171 KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/170 BELGE TÜRÜ VEYA KANUN TÜRÜ FARKLI OLAN SİGORTALILAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN NEDENİ OLUŞTURULDU
- 7103 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEŞVİK VEYA DESTEKTEN FAZLA YARARLANILAN SÜRELERE İLİŞKİN PRİMLER GERİ ALINACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/168
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/167
- TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ ( SIRA NO:1 )
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/166 "ŞANLIURFA İLİNİN AKÇAKALE, BİRECİK, CEYLANPINAR VE SURUÇ İLÇELERİ İLE MARDİN İLİNİN KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/165 TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %19’A DÜŞÜRÜLDÜ
- 7188 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
- 2019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1691)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/164 ÖZEL SİRKÜLER: E-BELGE UYGULAMALARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/163 E-DEFTER BERAT DOSYALARINI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA OLUŞTURMA, İMZALAMA/ONAYLAMA VE YÜKLEME İMKANI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/162 MAL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2020’DE BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/161 İŞE BAŞLAMA, ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, ŞUBE AÇILIŞI VE İŞİ BIRAKMA YOKLAMALARI İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/160 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/159 KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/158 MESLEK MENSUBUNUN VEYA YAKINININ ÖLÜMÜ HALİNDE MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİ YEDİ GÜN UZATILDI
- KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ BEYANNAME/BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/157 SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GECİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27)
- ANAYASA MAHKEMESİNİN 19/9/2019 TARİHLİ VE E: 2019/42, K: 2019/73 SAYILI KARARI
- UYGULAMA İÇ GENELGESİ (YOKLAMA İŞLEMLERİ)
- REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ
- MESLEKî YETERLİLİK KURUMU MESLEKî YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1)
- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1594)
- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1592)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/154 İHALE SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ HALİNDE YENİ İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEKSİZİN, ESKİ İŞYERİ DOSYASINDAN BİLDİRİM YAPILACAK
- KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/17)
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/117 İSTANBUL İLİNDEKİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN, 26 EYLÜL 2019 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE BU BEYANNAMELE
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/153 SGK, İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/152 TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/151 SAMSUN İLİNİN SALIPAZARI VE TERME İLÇELERİNDE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLERİN SGK’YA OLAN BORÇLARI TALEP EDİLMESİ HALİNDE ERTELENEBİLİR
- TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 (BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 83
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/150 PROPAN TESLİMLERİNDE ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/149 İNŞAATLARDA YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA ESAS OLAN 2020 İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/148 7143 SAYILI YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA 2018/NİSAN AYI VE SONRAKİ CARİ AY ÖDEMELERİ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUP EDİLEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/147 İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE %80’İNİN BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRE 4 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/146 İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE SİGORTALILIĞI SONA EREN KİŞİ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAMAZ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/145 KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERE AİT GSS PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/144 2020 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ
- GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM İŞLEMLERİ (SGK GENELGESİ 2019/17)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/143 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/142 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/141 II SAYILI ÖTV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1424)
- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- KAMU İHALE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
- CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1402 ATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1402)
- CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1403 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1403)
- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/140 2019 YILINDA 250.000 TL VE DAHA FAZLA BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN İLANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/139 YENİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/138 DÜZCE, SAKARYA VE ZONGULDAK İL VE İLÇELERİNDE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLERİN SGK’YA OLAN BORÇLARI TALEP EDİLMESİ HALİNDE ERTELENEBİLİR
- BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)
- ESNAF VE SANATKâRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ
- BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/137 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’ DEKİ UYGULAMASI 1/1/2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/136 VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERDE YER ALAN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/132 MEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/135 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMA TUTARI ARTIRILDI
- 7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/134 "HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME” UYGULAMASI VE YENİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/133 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CEP TELEFONLARI İÇİN HARÇ TUTARI 1.500 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/131 2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/130 “TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/129 2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/128 1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/127 ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/126 1 TEMMUZ 2019-31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI-III
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 52
- 31/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMUŞ OLANLARIN YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1267)
- AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1266)
- KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK (SAYI: 2019/13)
- YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN 1 TEMMUZ PAZARTESİ' DİR.
- PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI (E: 2013/1, K: 2018/1)
- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12)
- 13/7/1956 TARİHLİ VE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 28/8/1998 TARİHLİ VE 98/11591 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/111HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/110 7174 SAYILI KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’LA VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/109 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI 1 EYLÜL 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/108 GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ TAM TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 30.05.2019/107 “VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 31 MAYIS 2019 GÜNÜ SONA ERİYOR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/106 “SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNE ESAS İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARINDA ARANAN BAŞHEKİM ONAYI KALDIRILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/105 “EMEKLİ AYLIĞI, SİGORTALININ KASIT VEYA KUSURU OLMAKSIZIN KESİLENLERE EKSİK KALAN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI BORÇLANARAK YENİDEN EMEKLİ AYLIĞI ALMA HAKKI SAĞLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/104 “VERGİDEN MUAF ÇALIŞAN VE İŞ SÖZLEŞMESİ “NET ÜCRET” ÜZERİNDEN YAPILAN SİGORTALININ SPEK’E ESAS BRÜT ÜCRETİ VERGİ DİKKATE ALINARAK HESAPLANMAKTADIR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 24.05.2019/103 “KOOPERATİF İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DE DAHİL MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ TÜM ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SORUMLULUĞU”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 22.05.2019/102 “ANAYASA MAHKEMESİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA EK AYRICA MAHKUMİYET CEZASI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARARI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 20.05.2019/101 “ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 100 “POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA GELEN VE BEDELİ GÖNDERİ BAŞINA TOPLAM 22 AVRO’YU GEÇMEYEN EŞYAYA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KALDIRILDI”
- 2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK (SGK GENELGESİ 2019/11)
- SGK GENELGESİ 2019/10 ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN İŞÇİLERİN TESCİL İŞLEMLERİ
- OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 99 KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI BİNDE BİR OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 98
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
- HASILAT ESASLI VERGİLENDİRİLENLER İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
- VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- MESLEK MENSUPLARINCA VERİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİ İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE HÜKÜM BULUNDUĞUNA,TARİFENİN DİĞER BEYAN VE BİLDİRİMLER BÖLÜMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (POŞET) BEYANNAMESİ KILAVUZU HK.
- SGK DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 89
- KGK DUYURUSU
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER/51
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
- 859 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 26)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 78
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 77
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 76
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 75
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 74
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 73
- DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:60
- EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:69
- BELEDİYE GELİRLER KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:48
- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
- MAL VE HİZMETLERDE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ YAPILMASI
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLER
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/ 58
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
- KONUTTA YENİ KDV ORANLARI İLE İLGİLİ DUYURU
- BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Önemli Bağlantılar