Covid-19 Salgını Nedeniyle TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun Kullanımı

Yaşanılan COVID-19 salgınında meslek mensuplarımızın hastalığa yakalanması halinde TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun aşağıdaki şekilde ve belirlenen ilkeler doğrultusunda kullanılabilecektir.

 

A - Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına yapılacak yardımlar.

  1. Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarına de/aten nakdi yardım yapılmasına,

B - Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

  1. Üyenin bürosu ve/veya evi kira ise bir aylık kira desteği, bir aylık elektrik su ve doğa/gaz faturalarına destek, bunların yanı sıra de/aten nakdi yardım yapılmasına,

C - Vefat Eden Meslek Mensubunun Eşine ve Çocuklarına Yapılacak Yardımlar

      1. Üyenin eşine, evli değil fakat çocuklu ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna nakdi yardımda bulunulmasına,

      2. Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin eşine veya evli değil fakat çocuklu ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna bir yıllık kira desteği sağlanmasın

      3. Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,

D - Yardımlarda Uygulanacak İlkeler

      1. Yardım taleplerinin Odalara yapılmasına, Oda Yönetim Kurullarının gerekli belgeleri topladıktan sonra talebi değerlendirilmek üzere Fon Yürütme Kurulu 'na iletmelerine,

      2. Üyenin 2018 yılı aylık gelir ortalamasının net 7.000 TL 'nın altında olması halinde belirtilen yardımların yapılmasına, aylık gelir ortalamasının bu meblağın üstünde olması halinde ise Fon Yürütme Kurulu 'nun, üyenin ya da vefat halinde dul ve yetiminin maddi durumuna göre değerlendirme yapmaya ve yardıma ya da yardım yapmamaya yetkili olduğuna,

​       3. Bu kararla belirlenen desteklerin COVİD-19 salgının ortaya çıktığı tarihten itibaren etkilenen meslek mensuplarına yapılmasına,

      4. Yardım alacak meslek mensubunun ya da eşinin evli değil fakat çocuklu ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun durumlarını Fon Yürütme Kurulunca belirlenecek belgelerle tevsik etmeleri gerektiğine,

      5. Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarının yoğun bakıma girmesi halinde sadece (B) bölümünde belirtilen yardımların, yoğun bakıma giren üyelerin vefat etmesi halinde ise sadece (C) bölümünde belirtilen yardımların uygulanmasına.

 

Yukarıda metnine yer verilen kararda da belirtildiği üzere yardım talepleri Odalarımız aracılığı ile alınacaktır. Birliğimizin konu hakkındaki tek hassasiyeti, Fonun amacı doğrultusunda kullanılması ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan meslek mensuplarına gerekli yardımların ulaştırılmasıdır. Kararın D/4 maddesinde yardımdan yararlanacakların durumlarını belgelerle tevsik etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Odalara gelecek yardım taleplerinde aşağıdaki belgelerin aranması uygun görülmüştür.

 

1- Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlarda Aranılacak Belgeler

a- Meslek mensubunun İBAN numarasını içerir başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği ektedir),

b- Meslek mensubunun hastanede korona virüs nedeniyle yatarak tedavi gördüğüne dair hastaneden alınan yazı

c- Hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları için 2018/ Aralık ayına ilişkin ücret bordrosu, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları için 2018 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, hem mesleki şirketi hem bürosu olanlar için 2018 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi, 2019 yılında ilk kez işe başlayanlar için 2019/4. dönem gelir geçici vergi beyannamesi, ticari faaliyette bulunanlar için 2018 kurumlar vergisi beyannamesi.

2 - Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlarda Aranılacak Belgeler

a - Meslek mensubunun İBAN numarasını içerir başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneği ektedir),

b - Meslek mensubunun korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğüne dair hastaneden alınan yazı,

c - Oturmakta olduğu evin ya da bürosunun kira olması halinde kira kontratı ve son aya ilişkin kira ödeme belgesi,

d - Hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları için 2018/ Aralık ayına ilişkin bordrosu, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları için 2018 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, hem mesleki şirketi hem bürosu olanlar için 2018 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi, 2019 yılında ilk kez işe başlayanlar için 2019/4. dönem gelir geçici vergi beyannamesi, ticari faaliyette bulunanlar için 2018 kurumlar vergisi beyannamesi.

 

3 - Vefat Eden Meslek Mensubunun Eşine ve Çocuklarına Yapılacak Yardımlarda Aranılacak Belgeler

a - Meslek mensubunun eşinin, evli değil fakat çocuklu ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun/yasal temsilcisinin İBAN numarasını içerir başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneği ektedir),

b - Korona virüs nedeniyle vefat ettiğini gösterir ölüm belgesi,

c - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

d - Meslek mensubunun eşinin, evli değil fakat çocuklu ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun oturduğu evin kira kontratı, son aya ilişkin kira ödeme belgesi,

e - Hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları için 2018/ Aralık ayına ilişkin bordrosu, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları için 2018 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, hem mesleki şirketi hem bürosu olanlar için 2018 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi, 2019 yılında ilk kez işe başlayanlar için 2019/4. dönem gelir geçici vergi beyannamesi, ticari faaliyette bulunanlar için 2018 kurumlar vergisi beyannamesi.

Yardım taleplerinin alınmasında ve iletilmesinde elektronik ortam kullanılacak, istisnai bir durum bulunmadıkça ayrıca ıslak imzalı belge istenilmeyecektir. Belirtilen evrkların PDF veya JPEG formatında, e-posta marifeti/Oda İnternet şubesi ile alınması ve Odalar tarafından Birliğimize gönderilmesi yeterli olacaktır. Odaya veya Birliğe sunulan evrakların asılları, yardımlardan yararlananlar tarafından pandemi tehdidinin ortadan kalktığının ilan edildiği tarihten sonra 15 gün içerisinde Birliğe gönderilecektir.

 

Yatarak Tedavi Dilekçe Örneği

Yoğun Bakım Dilekçe Örneği

Vefat Dilekçe Örneği

GÜNCEL HABERLER

- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/197 "ÇALIŞMA HAYATINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEMELER TBMM’YE SUNULDU”
- KGK ONAYLI BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI SANAL SINIFLARDA BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/196 "HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLADI”
- PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA NASIL BİR SÜREKLİ EĞİTİM? KONULU E-PANEL HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/193 "26 NUMARALI İŞTEN ÇIKIŞ KODU “DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ”
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:520)
- ELEKTRONİK DEKONT (E-DEKONT) KILAVUZU
- BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN DUYURU
- ANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI HK.
- 2020 1. DÖNEM KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HK.
- STAJDAN SAYILACAK KURSLARIN UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE DE YAPILABİLECEĞİ HK.
- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU HK.
- ANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI ( HAYAT EVE SIĞAR HES KODU) HK.
- COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE TÜRMOB SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUNUN KULLANIMI
- MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARINDA PANDEMİYE KARŞI UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/180-1 EĞİTİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİNİN VELİLERE İADESİ GİDER PUSULASI DÜZENLENEREK YAPILABİLECEK
- KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİR(STAJ BAŞLATMA SÜRESİ)
- .
- VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BROŞÜRÜ GÜNCELLENDİ
- İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/179 "NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI”
- 4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 26. MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/178 “HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDE 4/A’LI OLACAĞI BELİRTİLEN DOKTORLAR 13 NOLU BELGE İLE BİLDİRİLEBİLİR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/177 "TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI”
- .
- 30.08.2020 TARİH VE 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI 2 AY UZATILMIŞTIR.
- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI:2913)
- 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINI YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:2912)
- .
- AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- E-EĞİTİM MUH-SGK BİRLEŞMESİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/163 "ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR”
- BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLEME USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ GİB DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/162 "YURTDIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAK”
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/161 İZAHA DAVET UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/160 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT ORANLARI %20’DEN %10’A İNDİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/159 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ
- BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİ
- YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2810)
- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI:2812)
- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARAR İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİN
- KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR,AİLENİZLE BİRLİKTE MUTLU,HUZURLU VE SAĞLIKLI NİCE BAYRAMLAR DİLERİZ.
- SGK İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASI KİTAPÇIĞI
- .
- 1 TEMMUZ TARİHİ İTİBARİYLE E-FATURA VE E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARINA DAHİL OLAN MÜKELLEFLERCE 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE “5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALI’NDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN E-ARŞİV FATURALAR HAKKINDA DUYURU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/140 KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI.
- 18 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2020/2.DÖNEM STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR.
- 22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707)
- VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
- HAYATIMIZIN HER ANINDA EMEĞİ BULUNAN BABALARIMIZIN,BABALAR GÜNÜNÜ KUTLAR; VEFAT EDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ.
- LGS VE YKS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULALANACAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MESLEK MENSUPLARIMIZ VE ÇALIŞANLARI MUAF TUTULMUŞTUR.
- UYUMSOFT ONLİNE EĞİTİM HK.
- İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/129 REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/128 65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN PRİM ERTELEMESİ SONA ERDİ
- 65 YAŞ ÜSTÜ MÜKELLEFLER VE MESLEK MENSUPLARI İLE BUNLARIN ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ İMZALADIKLARI MÜŞTERİLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN MÜCBİR SEBEP HALİ 01/06/2020 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR.
- 65 YAŞ ÜSTÜ MESLEK MENSUPLARININ KENDİLERİ VE ARACILIK SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ İMZALADIKLARI MÜŞTERİLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM ETMEKTEDİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/123 İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESİH HALİNDE HANGİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KULLANILMALIDIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/122 HATALI TEŞVİK KAYITLARINI DÜZELTME İŞLEMİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/121 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/120 GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- RAMAZAN BİR OLMAKTIR BİRLİK OLMAKTIR SEVDİKLERİNİZİN HEP YANINDA OLDUĞU NİCE BAYRAMLAR GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
- 2020 GÜNCELLENMİŞ TESMER SINAV TAKVİMİ HK.
- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/116 VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 GÜNÜ SONA ERİYOR
- .
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/114 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN UZATMA TALEBİ YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/113 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TUTARLARI ARTTIRILDI
- E-EĞİTİM NO: 4 “GÜNCEL VERGİ VE SGK UYGULAMALARI” KONULU SEMİNERİ HK. 16/05/2020 CUMARTESİ SAAT 14:00
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/130
- ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ HK.
- 31.05.2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR.
- COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ
- ..
- KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE TESMER TARAFINDAN ALINAN EK TEDBİRLER HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/110 MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİNİN YAPILMA ESASLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/109 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI (E-MUHASEBE FİŞİ KULLANIMI ZORUNLU DEĞİLDİR)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/108 BELEDİYELER İLE BAĞLI KURULUŞLARININ ÜÇ AYLIK PRİM BORÇLARI ERTELENDİ
- 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
- 2020 YILI TÜRMOB SINAV TAKVİMİ HK.
- 2020/MART AYI AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN SON VERİLME SÜRESİ 27 NİSAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
- SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR %25 İLE SINIRLANDIRILDI
- TÜRMOB SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU'NUN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE KULLANIM ESASLARI İLE İLGİLİ DUYURU
- TÜRMOB İLE HALK BANKASI ARASINDAKİ ANLAŞMAYLA MESLEK MENSUPLARIMIZA ÖZEL, 6 AY ANA PARA ÖDEMESİZ 24 AY %9,5 VEYA 36 AY %10,50 FAİZ ORANIYLA AZAMİ 30,000 TL NAKİT KREDİ KULLANMA İMKANI SAĞLANMIŞTIR.
- TÜRMOB İLE HALK BANKASI ARASINDAKİ ANLAŞMA HAKKINDA
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/095 ''ÖZEL SİRKÜLER: KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN MALİ VE EKONOMİK TEDBİRLER''
- İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/093-1KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN KODU OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/092-1 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/091-1 ESNAF AHİLİK SANDIĞI'NIN YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2021 TARİHİNE ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/090-1 ZORLAYICI SEBEPLER HALİNDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILMAYAN SİGORTALILARA ÖDENEN ÜCRETLER SİGORTA PRİMİNE TABİİDİR.
- KAMUOYUNA DUYURU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/086-1 SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ
- MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ COVİD-19 KRİZİ SÜRESİNCE KOBİ'LERE REHBERLİK HİZMETİ SUNACAKLARI 5 KİLİT HUSUS
- MUHSGK VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/084-1 TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT SÜRELERİ 3 AY UZATILDI
- 518 SIRA NO'LU VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/083-1 YÖNETİM KURULU, MÜDÜRLER KURULU VE ORTAKLAR KURULU İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/082-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- KORONA VİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/78-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
- VERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (MÜCBİR NEDEN UYGULAMASI)
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:518)
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)
- .
- 31 MART 2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 30 NİSAN 2020 GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- 4-13 NİSAN 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK YMM SINAVI İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.
- 14-15 MART 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK SMMM SINAVI İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/063 BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KISMİ TEVKİFAT ORANLARI YÜKSELTİLDİ
- .
- GEKAP VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZADI.
- 1-7 MART MUHASEBE HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI HK.
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:517)
- DEFTER - BEYAN SİSTEMİNDEN BİLANÇOYA GEÇİŞ
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ MÜKELLEF KARTI BİLGİ GİRİŞLERİNİN SÜRESİ 15.03.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
- İDLİB YARDIM KAMPANYASI HK.
- 2020/1.DÖNEM KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HK.
- 4 MART 2020 ÇARŞAMBA " MUHTASAR VE SGK BİRLEŞMESİ, GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/053 ÖZEL SİRKÜLER: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
- .
- BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI
- 01 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ "KDV KONULARI"EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KLAVUZU
- "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ" EĞİTİM DÖKÜMANI HK.
- ANTALYA SMMM ODASI 30 OCAK-22 MART TARİHLERİ ARASI YMM SINAVI KURS DUYURUSU HK.
- 2020/1.DÖNEM YMM SINAV DUYURUSU HK.
- 08 OCAK 2020 ÇARŞAMBA "GÜNCEL SGK VE MUHASEBE UYGULAMALARI" KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- MALİ MÜHRÜ HENÜZ TESLİM EDİLMEYEN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE
- 2020 YILININ BAŞTA ÜLKEMİZE VE TÜM DÜNYAYA SAĞLIK,MUTLULUK,BAŞARI,HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİZ.
- E-ARŞİV FATURA HK.
- TÜRMOB' UN KGK KARARLARI İLE İLGİLİ "DENETİM DENETİMDİR" BAŞLIKLI BASIN BÜLTENİ HK.
- SGK TEŞVİKLERİ YAZILIM PROGRAMI TANITIMI,KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİM SEMİNERİ HK.28.12.2019 CUMARTESİ
- .
- TÜRMOB KART HK.
- 2020 YILI TESMER SINAV TAKVİMİ VE ÜCRETLER HK.
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2019/1.DÖNEM SON BAŞVURU TARİHİ HK.
- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ BAŞVURULARI HK.
- 30 KASIM 2019 CUMARTESİ (DATASOFT) E-FATURA,E-DEFTER,E-ARŞİV EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- .
- 19.11.2019 (SALI) E-UYGULAMALAR EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 2018 YILINDA YAPILMIŞ KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ'NE KATILMIŞ OLANLARIN KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM BAŞVURULARI HK.
- SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ...
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2019/1.DÖNEM BAŞVURULARI HK.
- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HK.
- TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ ( SIRA NO:1 )
- 31 EKİM 2019 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN "ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ" YÜKLENME SÜRESİ UZATILMASI HK.
- 31.10.2019 PERŞEMBE SAAT:10:00 E-UYGULAMALAR EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 29 EKİM 2019 CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI ETKİNLİĞİ HK.
- 23.10.2019 ÇARŞAMBA YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ BEYANNAME/BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI
- 25.09.2019 ÇARŞAMBA SAAT:14:00 KAR VE FAİZİN YÖNÜ EĞİTİM SEMİNERİ
- VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 31 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ
- KOMİSYONLARDA GÖREV ALMA HK.
- 12.10.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019/3.DÖNEM STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR.
- .
- .
- MAL MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNİN E-BEYANNAME ZORUNLULUĞUNUN BAŞLAMASI
- ''UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ'' HAKKINDA
- 2019 YILI BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA
- OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR HAKKINDA
- BAYRAM PROGRAMI HAKKINDA
- ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
- TABELALAR HK.
- 19.ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ DUYURUSU HK.
- TÜRMOB 2019 YILI BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI HK.
- FAİZSİZ FİNANS DENETİM STANDARTLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR TASLAK METİNLERİ HK.
- MESLEKİ UYUM EĞİTİMİ VE ÖZEL SMMM SINAVI HK.
- .
- YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN 1 TEMMUZ PAZARTESİ' DİR.
- 4.OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU HK.
- BAYRAMLAŞMA PROGRAMI HAKKINDA
- .
- 2018 YILINA İLİŞKİN VERGİ LEVHALARININ 31.05.2019 TARİHİNE KADAR GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
- 21.05.2019 SALI İFTAR YEMEĞİ ORGANİZASYONU HK.
- ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.
- ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURMA VE İMZALAMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİ 6 MAYIS 2019 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- .
- .
- 18.04.2019 PERŞEMBE SGK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.
- "KURUMLAR VERGİSİ 2019"EĞİTİM DOKÜMANI HK.
- YEMEN'E UMUT OL KAMPANYASI HK.
- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ HK.
- .
- TÜRMOB "DENETİMİN KATMA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE ZORLUKLAR" PANELİ DAVETİ HK.
- KURUMLAR VERGİSİ EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER (VUK 115) 1 NİSAN 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMESİ GEREKEN BAZI VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI
- E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ
- 2018 YILINA AİT GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 01.04.2019, ŞUBAT 2019 DÖNEMİNE AİT KDV, MUHTASAR BEYANNAMESİ 26.03.2019 GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- 18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ...TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ.
- GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)
- GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306)
- GELİR VERGİSİ EĞİTİM DÖKÜMANI HK.
- .
- TÜRMOB BİRLİK YÖNETİM KURULU'NUN 09.02.2019 TARİHLİ VE 68 SAYILI KARARI HAKKINDA
- .
- VUK SİRKÜLERİ/113 MUHTASAR, KDV, DAMGA VERGİSİ VE BASİT USUL GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE 2019/OCAK DÖNEMİ DEFTER-BEYAN SİSTEMİNDEN VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELERİN BDP’DEN VERİLEBİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLA
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 24)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/58 KDV İADE TALEBİNİN OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEYEN KISMININ %50’SİNİN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE MÜKELLEFE İADE EDİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/57 KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/56 TAM İSTİSNA, KISMİ TEVKİFAT VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRECİ DEĞİŞİKLİĞİ
- 2019 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYI POŞET BEYANNAMELERİNİN 24 NİSAN'A KADAR VERİLMESİ 30 NİSANA KADAR ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN 22 ŞUBAT 2019 TARİH VE 30694 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR
- TÜRMOB GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN SÜRE UZATIMI İLE İLGİLİ TALEP YAZISI
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU SÖZLEŞME DÖNEMİNE İSABET EDEN BEYANNAMELERE YÖNELİK GELİŞTİRME KULLANIMA AÇILDI
- ESKİ VE YENİ NESİL ÖKC AYLIK SATIŞ RAPOR BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN EKRANLAR “İNTERNET VERGİ DAİRESİ PORTALI” ÜZERİNDE MÜKELLEFLERİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 51 1 OCAK 2019-30 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI-II
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 50 TOPLU TAŞIMA OTOBÜS İŞLETMELERİ İÇİN HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %1,5 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 49 KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK “KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ TÜRMOB TARAFINDAN DA VERİLECEK”
- 2019 YILI 1.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HK.
- .
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 45 2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 44 7162 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
- 7162 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 43 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EKSİK GÜN NEDENİ KISMİ İSTİHDAM 806) SEÇİLMESİ HALİNDE 20 GÜNDEN FAZLA BİLDİRİME İZİN VERMİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 42 2019 YILINDA 10 TL'YE KADAR OLAN VERGİ BORÇLARININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİ BEKLEMEKSİZİN TERKİNİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 41 ÖTV UYGULAMASINDA BULGARİSTAN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN STANDART YAKIT DEPOSU TANITIMI DEĞİŞTİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 40 YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN 31 OCAK 2019'A KADAR YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR
- KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK
- .
- MAKTU AİDAT HK.
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:486)
- ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT (E-TEBLİGAT) SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 39 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE YAŞANAN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE ERTELENEN BORÇLARA TAKSİTLENDİRME İMKANI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 38 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20'NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARININ 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİ KALDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 37 2019 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER
- ANONİM ŞİRKET KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ VE ARA TASDİKLERİN 31.01.2019 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
- DOLANDIRICILIK HAKKINDA TÜRMOB YAZISI
- 2019 YILI 1.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HK.
- LUCA MUHASEBE PROGRAMI EĞİTİMİ HK.18.01.2019 CUMA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/30 7143 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 29 BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2030,TL YE ÇIKARILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 28 POŞET ÜCRETİ KONUSUNDA YENİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 21-22-23-24-25-26-27
- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 2019 YILININ SAĞLIK,MUTLULUK,BAŞARI VE BOL KAZANÇ GETİRMESİ DİLEKLERİMİZLE MUTLU YILLAR.
- 2018/190 SAYILI TÜRMOB SİRKÜLERİNE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA HAKKINDA
- 2019 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
- 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HK.
- 2019 1.DÖNEM STAJA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
- 2019 YILI TAVSİYE NİTELİĞİNDE DEFTER TASDİK VE HAZIRLIK GİDERLERİ ÜCRETLERİ HK.
- TÜRMOB EĞİTİM TAKİPLERİ VE TÜRMOB KART HK.
- TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/184) 2019 YILINDA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA BAŞLAMA TARİHLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/180) SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ DÜZENLEMESİ
- .
- VERGİ (USUL) İNCELEMELERİ VE MESLEKİ SORUMLULUK EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- GÜNLÜK YAZARKASA Z RAPORLARININ BİLDİRİM SÜRESİ 1 OCAK 2019 TARİHİNE ERTELENDİ.
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01 TEMMUZ 2019 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
- .
- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ HK.
- 29 EKİM 2018 CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI ORGANİZASYONU HK.
- NİSBİ AİDAT 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 31.10.2018 DİR.
- TÜRMOB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2018/2.DÖNEM BAŞVURULARI 01-12 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
- BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU BAŞVURU TARİHLERİ 05 KASIM -30 KASIM 2018
- E-UYGULAMALAR EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN "DEFTER BEYAN" SİSTEMİNDE TUTULACAK "İŞLETME DEFTERİ"İÇİN BAŞVURU BAŞLAMIŞTIR
- TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2018-32/51)
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ HK. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU
- FİYAT ETİKETLERİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
- BORÇ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU.
- .
- SON ÖDEME TARİHİ 30.09.2018 OLAN 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDAKİ ALACAKLARIN İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 15.10 2018 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
- ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA (ÖKC) İLİŞKİN AYLIK MALİ RAPOR BİLDİRİMİ SÜRESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR.
- GİB DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
- TÜRMOB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2018/2.DÖNEM BAŞVURULARI 01-12 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
- UYUMSOFT TANITIM SEMİNERİ HK.
- 2018/2 DÖNEM ETİK EĞİTİMİ BAŞVURULARI HK.
- SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMUNDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/158) BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMAK ÜZERE 30 EYLÜL 2018 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20)
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU,SON ÖDEME SÜRESİ 31 AĞUSTOS 2018 OLAN SGK ALACAKLARININ SON ÖDEME SÜRELERİ 07 EYLÜL 2018 CUMA SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
- .
- 2018/TEMMUZ AYI AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN SON VERİLME SÜRESİ 28.08.2018 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
- 27 AĞUSTOS 2018 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR BEYANNAMELER,DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KDV BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 28.08.2018 (SALI) GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.(VUK-110/2018/14)
- BAYRAMLAŞMA PROGRAMI HAKKINDA
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
- 2018/3.DÖNEM SGS SINAVI DUYURUSU
- 7146 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.
- BURSA SMMM ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN KGK ONAYLI SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI HK.
- 2018/2 DÖNEM ETİK EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (VUK-109) HAKKINDA
- 7143 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ODA AİDATLARINI YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜNÜ 31 TEMMUZ 2018 'DİR.
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN.
- GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HK.
- 2828 VE 7103 SAYILI TEŞVİK PROGRAMLARI SGK DUYURULARI HK.
- 04.07.2018-10.07.2018 TARİHLERİ ARASI E- BİRLİK BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI HK.
- LUCA MUHASEBE PROGRAMI OTO.BES,LUCA ROTA EĞİTİMİ 05.07.2018 PERŞEMBE 14:00
- 30.06.2018 CUMARTESİ SAAT 10:00 "KDV MEVZUATINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER"KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 26 HAZİRAN 2018 SALI GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
- 2017 YILI YEVMİYE DEFTERLERİ KAPANIŞ ONAYININ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
- BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAM BAŞVURULARI 29 HAZİRAN 2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
- BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDEN ALINAN MUHASEBE ÜCRETLERİ HK.
- 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU SEMİNERİ HK.
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/92) GERİYE YÖNELİK SGK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4)
- 2018 YILI NİSPİ AİDAT 1.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 31 MAYIS 2018'DİR.
- 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK VE VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.
- GERİYE YÖNELİK SGK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAKLA İLGİLİ TÜRMOB DUYURUSU HK.
- MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ HK.
- TÜRMOB SİRKÜLER 2018/77 HAKKINDA
- .
- VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (7143 SAYILI KANUN)
- BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI HK
- .
- 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ İFTAR YEMEĞİ ORGANİZASYONU HK.
- 2018/2. DÖNEM STAJA GİRİŞ SINAVI İLERİ BİR TARİHE ALINMIŞTIR.SINAVIN YAPILACAĞI TARİH AYRICA DUYURULACAKTIR.
- 2018/2. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:4)
- 2018/1 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ 17 MAYIS 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI İŞLEME ALINDI
- HATIRLATMALAR-VERGİ LEVHASININ ALINMASI
- 2018/2. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ
- 2018/11674 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
- 7103 SAYILI KANUNLA GELEN SGK DÜZENLEMELERİ VE TEŞVİKLER SEMİNERİ HK.
- MART 2018 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 26 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- .
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENMESİNDE SÜRE UZATIMI HK.
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ EKSİK GÜN BİLDİRİMİ KONULU GENEL YAZISI
- RESMİ GAZETE 17.04.2018/30394 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
- DEFTER TASDİKİ HK.
- KURUM KAZANCININ TESPİTİ VE BEYANI HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/65) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KDV İADE VE KARŞIT İNCELEME YETKİSİ VERİLDİ
- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (7104)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/59) 01.04.2018 TARİHİNDEN ÖNCE ŞARTLARI TAŞIMASINA RAĞMEN YARARLANILMAYAN GERİYE YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 1 HAZİRAN 2018 DİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/61) KISMİ ÇALIŞAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN BELGELERİ,AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VEYA MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EKİNDE ARTIK SGK' YA VERİLMEYECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/60) ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2018 YILINDA SADECE OCAK-EYLÜL DÖNEMLERİNDE VERİLECEKTİR.
- MESLEKİ UYUM EĞİTİMİ VE ÖZEL SMMM SINAVI HK.
- KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA YOL HARİTASI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 4760 SAYILI ÖTV KANUNUNA EKLİ (I),(II) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖTV TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
- 27 MART 2018 TARİHLİ VE 30373 SAYILI RESMİ GAZETE -2.MÜKERRER 7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KHK LAR DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
- SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELERİN 2017 YILINA AİT YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ 30.04.2018 TARİHİNE KADAR BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
- DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİN 2018/ ŞUBAT DÖNEMİNE AİT OLARAK SİSTEME YAPILMASI GEREKEN KAYITLARA İLİŞKİN SÜRE 2 MAYIS 2018 SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- KDV MATRAH ARTTIRIMI YAPAN MÜKELLEFLERE GÖNDERİLEN ÖDEME EMİRLERİNE AÇILACAK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ VE EMSAL KARAR YAZISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/52-53-54)
- 2017 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/51) ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERMEKSİZİN İŞYERİNİN OTOMATİK SGK TESCİLİ YAPILACAKTIR
- VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:493)
- KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA YOL HARİTASI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- SGK GENELGESİ 2018/11 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇIKARTILAN; 7099 SAYILI KANUNA GÖRE OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ
- "18 MART 1915"
- TÜRMOB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2018/1.DÖNEM BAŞVURULARI 23 MART 2018 CUMA MESAİ BİTİMİNE KADAR UZAMIŞTIR.
- UZMANLIKLARA YÖNELİK FARKINDALIK SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARI HK.
- GELİR VERGİSİ EĞİTİM DÖKÜMANI HK.
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ 2018/1.DÖNEM BAŞVURULARI HK.
- 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
- YETERLİLİK VE STAJ BAŞLATMA KURS PROGRAMI HK.
- KONFERANS SALONU AÇILIŞ PROGRAMI HK.
- .
- GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YOL HARİTASI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM KAPSAMINDA 30/05/2013 TARİHLİ 2013/4966 KARARNAMENİN SGK DUYURUSU HK.
- MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI "ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ" ANKET
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2018/40)
- 3 NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
- NACE REV.2 ALTILI EKONOMİK FAALİYET SINIFLAMASININ GÜNCELLENMESİ
- 2017 YILI DÖNEM SONU GELİR TABLOSU VE 2017 DÖNEMİ BİLANÇO HK.
- ALLAH VATANIMIZI MİLLETİMİZİ VE TÜM ASKERİ BİRLİKLERİMİZİ ,ÖZELLİKLE ŞUAN AFRİN DE “ZEYTİN DALI” HAREKATINDA OLAN TÜM ASKERLERİMİZİ KORUSUN.
- "VERGİ DENETİM SÜRECİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR" KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ" EĞİTİM DÖKÜMANI HK.
- 2018/1.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.
- VERGİ HUKUKUNUN GÜNCEL KONULARINA BAKIŞ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ
- 2018 YILI MAKTU AİDAT HK.
- DİJİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- DEFTER-BEYAN SİSTEMİ HAKKINDA TÜRMOB YAZISI
- DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU VERGİDE E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERİLEN CEZALARIN DAYANAĞININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.
- VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLADI
- YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
- 72 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2018 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ BİRİM METREKARE DEĞERLERİNE İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ (2017/158) VERGİLERİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR.
- 1/1/2018 TARİHİ İTİBARİ İLE E-FATURA,E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
- GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:301)
- KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:14)
- TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA NO:1'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:A SIRA NO:9)
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 489)
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 488)
- 2017 YILI KASIM AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİ İLE ERTELENEN 2017 YILI ŞUBAT AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
- 7063 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR
- LUCA MUHASEBE PROGRAMI BAŞLANGIÇ DÜZEYİ EĞİTİMİ HK.19 ARALIK 2017 SALI
- DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE İLİŞKİN 486, E-SEVK İRSALİYESİ, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA İLİŞKİN 487 İLE 7061 SAYILI KANUNLA VUK’NUN 101, 102, 103 VE 157 NCİ MADDELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 485 SIRA NO.LU TEBLİĞ
- GENEL ÜYE TOPLANTISI HK. 15 ARALIK 2017 CUMA
- CEZA MAHKEMELERİNDE UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TÜRMOB DUYURUSU
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ 2017/2.DÖNEM 7.VE 8.SINIF DERS SAATİ VE İSİM LİSTESİ HK.
- BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU BAŞVURU TARİHLERİ 1-11 ARALIK 2017
- 2018 YILI TESMER SINAV TAKVİMİ VE ÜCRETLER HK.
- .
- SGK SORUNLARI İLE İLGİLİ TÜRMOB YAZISI HK.
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2017 1.DÖNEM SINIF VE DERS SAATLERİ HK.
- .
- "MUHTASAR-SGK BİRLEŞMESİ,GÜNCEL MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI VE İZAHA DAVET"KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 2018 YILI STAJ BAŞLATMA VE SMMM YETERLİLİK STAJ TAMAMLAMA KURS PROGRAMLARI HAKKINDA
- .
- ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KDV MAHSUBUYLA ÖDENEBİLECEĞİNE DAİR SGK DUYURUSU
- 07.11.2017 SALI GÜNÜ SAAT 13:00'TE LUCA ''BANKA EKSTRELERİ VE BANKA ENTEGRASYONU UYGULAMALARI''EĞİTİMİ HK.
- CUMHURİYETİMİZİN 94. YILI KUTLU OLSUN
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM BAŞVURULARI 2017/2.DÖNEM İÇİN TÜRMOB DUYURUSU
- 29 EKİM 2017 CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI ORGANİZASYONU HK.
- 2017 YILI NİSBİ AİDAT 2.TAKSİTLER HK.
- TÜRMOB GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF.DR.CEMAL YÜKSELEN SUNUMUYLA MESLEĞİMİZDE KURUMSALLAŞMA VE MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET SUNUMU KONULU EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- TÜRMOB KART DUYURUSU HAKKINDA
- 4/1-(A)VE(B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN TAHSİS UYGULAMALARINDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR SGK DUYURUSU
- SGK ERTELENEN PRİMLERİN SON ÖDEME TARİHLERİ HK.
- FUTBOL TURNUVASI HAKKINDA
- BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM BAŞVURULARI İÇİN TÜRMOB DUYURUSU
- 7020 YAPILANDIRMA SGK DUYURUSU
- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN 483 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.
- MALİYE BAKANLIĞINDAN; KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO:14)
- TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN:AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN:MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:2017/1)
- BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) TOPLANTISI
- BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA
- KDV 1 BEYANNAMESİNE YENİ TABLO EKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.
- BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞ TASLAĞI
- ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ VE VERGİ HUKUKU PLATFORMU (VEHUP) HK.
- KDV BEYANNAMESİ EKİNDE GETİRİLEN 'BELGE ADEDİ SAYILMASI'UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRMOB DUYURUSU
- KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
- 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN!
- TÜRMOB TARAFINDAN SGK BAŞKANLIĞINA İLETİLEN MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAZISI HK.
- SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ UZATTI
- ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA GEÇİLMESİ ( SGK DUYURUSU)
- .
- İŞ KAZALARI BİLDİRİMİ HK.
- 17 AĞUSTOS 1999 03:42 UNUTMADIK...
- 2017 YILI 2.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HAKKINDA
- MUHASEBE VE DENETİM SEMPOZYUMU
- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU HK.
- TÜRMOBKART HAKKINDA
- .
- SMMM SINAV KURALLARI HK.
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:482)
- 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA
- BEYANNAME VERME SÜRELERİ HAKKINDA
- 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDE ORTALAMA SİGORTALI SAYISI HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
- MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI
- MEVZUAT SİRKÜLERİ 2017/94 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDE DEĞİŞİKLİK
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN.
- İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜRMOB YAZISI
- 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
- RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...
- KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU HK.
- TÜM BABALARIMIZIN BABALAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
- YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKTIR.
- KISA SÜRELİ KONUT KİRALAMALARINDA TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ
- 480 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
- 1-10 TEMMUZ 2017 (2.DÖNEM) YMM SINAV PROGRAMI HK.
- İFTAR YEMEĞİ HAKKINDA
- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- NAKİL GİRİŞ ÇIKIŞLAR İLE İLGİLİ İŞVERENLERE DUYURU
- TÜRMOB ''MESLEK KODU'' YAZISI HK.
- 24/05/2017 TARİHLİ VE VUK-94/2017-7 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ VE 31.05.2017 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN ''FORM BA'' VE '' FORM BS'' HAKKINDA
- 23.05.2017 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE 24.05.2017 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 26 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- 2017 NİSAN AYINA AİT OLUP EN GEÇ 23.05.2017 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SON VERİLME SÜRESİ 25.05.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- NİSPİ AİDAT 1.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 31 MAYIS 2017'DİR.
- 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
- TURKTRUST E/İMZA HAKKINDA
- VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ALINACAKTIR.
- ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...
- 19 MAYIS 2017 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ HAKKINDA
- 6736 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRMA YAPIP OCAK 2017'DE ÖDENMESİ GEREKEN TAKSİTİ ERTELEYENLER İÇİN SON ÖDEME GÜNÜ 31.05.2017 DİR.
- 1774 KİMLİK BİLDİRME KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESAS ALINACAK SÜRELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.
- ALANYA TİCARET ODASI ELEKTRONİK BELGE DAĞITIM SİSTEMİ (EBDS) HK.
- 2017 MART AYINA AİT SİGORTA PRİM ÖDEMESİ HK.
- İŞ KUR TEŞVİKLERİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KONULU SEMİNER HAKKINDA
- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO :45)
- SGK DUYURUSU “İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR”
- 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
- ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI'NIN SİSTEME YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI
- MART 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE 2016 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ HK.
- KURUMLAR VERGİSİ, USUL İNCELEMELERİ VE MÜKELLEF HAKLARI KONULU SEMİNER HAKKINDA
- BURSA SMMM ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ KONTROL SEMPOZYUMU HK.
- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ KONULU 2017/10 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 2017/17 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI.
- E-STAJYER EĞİTİMİ YENİ SÜRÜMÜ
- ŞİRKET KURULUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİN MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) HAKKINDA
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ SGK DUYURUSU
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:2
- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ (B) BENDİNE İLİŞKİN 13 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI
- 00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU
- SİGORTA PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
- 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU
- 5510 SAYILI KANUNUN EK 9.UNCU MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET DESTEK VE KISMİ ERTELEME İŞLEMLERİ HK.
- ''18 MART'' GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ...
- 6331 SAYILI KANUNA GÖRE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİM ŞEKLİ
- STAJ GİRİŞ SINAV SÜRESİ HAKKINDA
- BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV İLANI
- 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
- ALTSO VE ALSMO İŞBİRLİĞİ İLE ALANYA TİCARET ODASINDA 07.03.2017 TARİHLİ SEMİNER HAKKINDA
- ŞİRKETLERİN TASFİYE SÜRELERİ VE YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
- SGK GENELGE 2017/10 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17.MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİ
- PRİM VE DİĞER TÜM ALACAK İŞLEMLERİ 07 MART 2017 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR
- ETİK EĞİTİMİ 2017/1.DÖNEM ÖDEME VE BAŞVURU SÜRESİ UZATILMASI HAKKINDA
- ODAMIZ 7.YIL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KOKTEYL PROGRAMI HAKKINDA
- 1-7 MART MUHASEBE HAFTAMIZ KUTLU OLSUN
- ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMASI VE İMZALANMA SÜRELERİ HAKKINDA
- ÇALIŞANLARIN KİMLİK BİLDİRİMİ HAKKINDA
- ''2016 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ'' EĞİTİM DOKÜMANI HAKKINDA
- SÖZLEŞME GİRİŞLERİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA
- BKK 2017/9865 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN DUYURUSU HAKKINDA
- VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİCİL NUMARASININ ELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU KULLANIMA AÇILMIŞTIR.
- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO :1)
- 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI (SGK DUYURUSU)
- ERTELEMEYE GİRMEK İSTEMEYEN İŞVERENLER (SGK DUYURUSU)
- 2016 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 17 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.
- 2017/1. DÖNEM ETİK EĞİTİM BAŞVURULARI 28 ŞUBAT 2017 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE İŞVERENLERE SGK VE VERGİ TEŞVİKLERİ GELDİ
- GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA
- 03.02.2017 TARİHİYLE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KDV VE ÖTV DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
- GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE UYGULANACAK K.D.V. ORANLARI
- E-BİRLİK SÖZLEŞME GİRİŞLERİ MESLEKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN 28.02.2017 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
- İNŞAAT MUHASEBESİ SEMİNERİ HAKKINDA
- ERTELEME KAPSAMINDA PRİM ÖDEME İŞLEMLERİ
- YAPILANDIRILAN BORÇLARIN TAKSİDİNİ ÖDEYEMEYENLERE; YENİDEN ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.
- ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
- 19 OCAK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL VERİLERİ DEĞERLENDİRME KONULU SEMİNER HK.
- 2017/1.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HAKKINDA
- TİCARET SİCİL HARÇLARININ TAHSİLİ HAKKINDA
- KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE (SERİ NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:11
- SON ÖDEME TARİHİ 02.01.2017 OLAN SGK PRİM VE DİĞER TÜM ÖDEMELERİN TAHSİLAT İŞLEMLERİ 09.01.2017 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILMIŞTIR
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
- 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ÜCRETLER HAKKINDA
- 30.12.2016/151 VE 30.12.2016/152 SAYILI MEVZUAT SİRKÜLERİ HAKKINDA
- GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:295)
- MEVZUAT SİRKÜLERİ 2016/143 ÖZEL SİRKÜLER : VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:454)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:475) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.
- MESLEK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA
- DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA
- GENELGE 2016/3 E-BİRLİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA
- MALİYE BAKANIMIZ SAYIN NACİ AĞBAL'IN TEŞEKKÜR YAZISI HAKKINDA
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:8)
- 2017 YILI SINAV TAKVİMİ VE EĞİTİM ÜCRETLERİ HAKKINDA
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- YENİ NESİL YAZAR KASAYA GEÇME SÜRESİ 01.01.2018 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
- 2017 YILI TÜRMOB SINAV TAKVİMİ
- ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
- 5 ARALIK KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİNİN 82. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
- 2017/1.DÖNEM STAJA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU HAKKINDA
- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI ( SERİ NO:4)
- 01 ARALIK 2016 PERŞEMBE LUCA EĞİTİMİ HAKKINDA
- 2017 YILI TAVSİYE NİTELİĞİNDE DÖNEM HAZIRLIK GİDERLERİ HK
- TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
- MUHTASAR BEYANNAME, DAMGA VERGİSİ İLE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA
- 26 KASIM 2016-5 ARALIK 2016 (3.DÖNEM) YMM SINAV PROGRAMI HK.
- 29 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILACAK SEMİNER HAKKINDA
- KDV VE MUHTASAR BEYANNAMELERİ HAKKINDA
- CEZA MAHKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
- SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ...
- OKULLARDAN BİZE GELEN STAJYERLERİN SİGORTASI HAKKINDA SGK DUYURUSU
- 6736 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ 25.11.2016'DIR.
- OCAK 2017 TARİHİNDE AÇILACAK OLAN KURS PROGRAMLARI HAKKINDA
- ADRES BİLGİLERİNİN KONTROLÜ HAKKINDA
- ASGARİ ÜCRETİN (1.300 TL) NİN ALTINDA KALAN ÜCRETLER HAKKINDA
- CUMHURİYETİMİZİN 93.YILI KUTLU OLSUN
- 6736 SAYILI KANUN VE YAPILANDIRMA SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA
- 16.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU HAKKINDA
- BEYANNAME SÜRELERİNİN UZATIMI HAKKINDA
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAHVALTI PROGRAMI HAKKINDA
- 6736 SAYILI YAPILANDIRMA SON BAŞVURU 31.10.2016'DIR.
- NİSBİ AİDAT 2.TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ 31 EKİM 2016'DIR.
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- MESLEKİ SORUNLARI ARAŞTIRMA VE TESPİT ANKETİ HK.
- 6736 SAYILI KANUNDA YENİ DÜZENLEME 2016/22 SAYILI GENELGE İPC SÜRE UZATIMI HK
- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ HAKKINDA
- TOPLU İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ HAKKINDA İŞVERENLERE DUYURU
- KDV BEYANNAME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SÜRE TALEBİMİZ HK.
- BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI
- 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ
- KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
- 16.ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- KDV BEYANNAME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SÜRE TALEBİMİZ HK.
- BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ HK.
- 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA SEMİNER DUYURUSU
- TÜRMOB 22.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
- 16.ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ HK.
- 6736 SAYILI KANUNA GÖRE ÜYELERİMİZİN BORÇ YAPILANDIRMA VE ÖDENMESİ HK
- 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN
- 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HK.
- 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
- 2016/2.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HAKKINDA
- 06111 KANUN NUMARASINDAN DÜZENLENEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI SİGORTALILARIN 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU
- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
- SGK GENELGESİ (KURUM ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI)
- #GAZİANTEP
- SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
- 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA
- GÖZ ALTINA ALINAN/TUTUKLANAN MESLEK MENSUPLARI HAKKINDA
- 6728 SAYILI KANUN HAKKINDA
- 09/08/2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
- KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
- AKDENİZ ODALARI PLATFORMU 4.TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
- 2016/2.DÖNEM ETİK EĞİTİMİ HAKKINDA
- 3.OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURULU YAPILDI
- 11.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU İLE 7.TÜRKİYE HAKSIZ REKABET VE ETİK KONG.HAKKINDA
- 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
- ODAMIZIN GELENEKSEL 19 MAYIS YEMEĞİ HAKKINDA
- ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
- NİSBİ AİDATLAR HAKKINDA
- 30 TEMMUZ-8 AĞUSTOS 2016 (2.DÖNEM) YMM SINAV DUYURUSU HAKKINDA
- 31 TEMMUZ 2016 (2.DÖNEM) ÖZEL SMMM SINAV DUYURUSU HAKKINDA
- 30-31 TEMMUZ 2016 (2.DÖNEM) SMMM SINAV DUYURUSU HAKKINDA
- 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
- BEYANNAME VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA
- TÜRMOB'A İLETİLEN TALEPLER
- ''KURUMLAR VERGİSİNDE BEYAN VE ÖZELLİKLİ KONULAR'' EĞİTİM DÖKÜMANI HAKKINDA
- 2016/03 DÖNEMİ KDV 1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
- GIDA İŞLETMELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
- E-BİLDİRGE HAKKINDA
- SİGORTA VE İŞ-KUR TEŞVİKLERİ KONULU SEMİNER HAKKINDA
- GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ HAKKINDA
- ONLİNE KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ HAKKINDA
- TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- 19-28 MART 2016 (1.DÖNEM) YMM SINAV PROGRAMI HAKKINDA
- 20 MART 2016 (1.DÖNEM) ÖZEL SMMM SINAV PROGRAMI HAKKINDA
- 19-20 MART 2016 (1.DÖNEM) SMMM SINAV PROGRAMI HAKKINDA
- 2.ALSMO İ.HALİL ERGİN HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜR HAKKINDA
- LUCA ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA EĞİTİMİ HAKKINDA
- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
- 2.ALSMO İ.HALİL ERGİN FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜR HAKKINDA
- 1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLU OLSUN
- MESLEKİ SÖZLEŞMELERİN E-BİRLİK PORTALINA GİRİLME SÜRESİ HAKKINDA
- 11.TÜRKİYE MUH.FORUMU İLE 7.TÜRKİYE HAKSIZ REK. VE 7. TÜRKİYE ETİK KONG.
- TERÖRÜ LANETLİYORUZ
- 35.TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2016 HAKKINDA
- 2.ALSMO İBRAHİM HALİL ERGİN FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜR HAKKINDA
- 2.ALSMO İBRAHİM HALİL ERGİN FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜR
- TÜRMOB GENELGE 2016/1 2016 YILI MESLEKİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
- İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMLERİ HAKKINDA
- 20 MART 2016 (1.DÖNEM) ÖZEL SMMM SINAVI DUYURUSU
- MAKTU AİDAT
- İLERİ DÜZEYDE EXCEL İLE VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA KURSU HAKKINDA

Önemli Bağlantılar