Üyelik Başvuru İşlemleri

1.  Şirket Konu Değişikliği-Tasfiye ve Hisse Devrinde gerekli olan belgeler  

- Dilekçe 
- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

2.  A.Ş. ve LTD. Şirket Kuruluşları için gerekli belgeler  

Odamıza kayıtlı meslek mensupları A.Ş. yada Ltd.Şti. kuruşları yaptıklarında çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun için;

• Dilekçe (Ortaklarca İmzalı) 
• Şirket Kuruluş Gazetesi Aslı 
• Ortakların Ruhsat Fotokopileri 
• Vergi Levhası Fotokopisi 
• Yoklama Fişi Fotokopisi 
• Büro Tescil Belgesi Müracaatı 
• Ortakların Odaya Olan Borçlarının Ödenmesi 

3.  Bağımlı Çalışanlar için gerekli belgeler  

Bağımlı olarak çalışanlar bağlı oldukları Odanın bağımlı çalışanlar kütüğüne kayıt olmak zorundadırlar. Bunun için;

• Firmadan Alınacak Dilekçe 
• Çalışma Bordrosu 

4. Bağımlı çalışması bitiminde gerekli olan belgeler  

- Dilekçe (Bugünkü durumu hakkında bilgi) 

5. Çalışan listesine kayıt olmak için gerekli belgeler  

Mesleki faaliyetlerini büro açarak sürdürmek isteyenler bağlı oldukları Odanın çalışanlar kütüğüne kayıt olmak zorundadırlar. Bunun için; 

• Çalışma Dilekçesi 
  
• Vergi Dairesi Yoklama Fişi veya Görüntüleme Fişi 
  
• Borçların Kapatılması  
  
• Büro Tescil Belgesi 
 
Odamıza kayıtlı meslek mensupları A.Ş. yada Ltd.Şti. kuruşları yaptıklarında çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun için;

• Dilekçe (Ortaklarca İmzalı) 
  
• Şirket Kuruluş Gazetesi Aslı 
  
• Ortakların Ruhsat Fotokopileri 
  
• Vergi Levhası Fotokopisi 
  
• Yoklama Fişi Fotokopisi 
  
• Büro Tescil Belgesi Müracaatı 
  
• Ortakların Odaya Olan Borçlarının Ödenmesi 
  
6. Kendi Bürosunu Kapattığında gerekli olan belgeler  

• Dilekçe 
• Vergi Dairesi Kapanış Yoklama Fişi 
• Odaya olan Borçlarının Ödenmesi 
• Mühürün Odaya İade Edilmesi (Tutanakla) 
• Büro Tescil Belgesinin Odaya İade Edilmesi 

7. Meslek mensubu oldum, odaya üye olmak için neler yapmalıyım?  

Sınavlarınızdaki başarınızdan dolayı sizi tebrik ederiz, aramıza hoş geldiniz. Meslek Yasamız Odadan alacağınız formları doldurarak 30 gün içinde yine Odamıza müracaat edip oda kaydınızı ve ruhsat müracaatınızı yaptırmanız gerekmektedir.

ÜYE OLMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 
Stajını bitirip meslek mensubu unvanı alan adaylar, Oda kütüğüne üye olmak zorundadırlar. 
Bunun için gerekli evraklar: 

• TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (Elinize ulaşmadıysa TÜRMOB’tan temin edebilirsiniz). 
  
• Banka Dekontu (TÜRMOB’a yatan ücret) 
  
• 12 Adet Resim (Biyometrik)
  
• 1 Adet Nüfus Cüzdan Sureti

• Sabıka Kaydı 

  • İkametgah
  
• Büro açmayacaklar için Oda giriş bedeli 3.080,00TL. Taşınmaz mal edinimi katkı payı (Taahhütname) mahkeme kararı sonucuna göre , 2022 yılı Maktu aidat 630.00 TL.

Büro açanlar için oda giriş bedeli 3.080,00 TL, Tasınmaz mal edinimi katkı payı (Taahhütname) mahkeme kararı sonucuna göre , 2022 yılı Maktu aidat 630,00 TL, Büro tescil ücreti 1.140,00 TL.

Maktu Aidat (Diger SGK,BAGKUR,EMEKLİ SANDIĞINDA KAYITLI OLMAYANLAR) 315,00 TL. 
  
• TÜRMOB Ödenti Dekontları (TÜRMOB sınav sonuç belgesinde yazılı olan tutarlar). 
  
• Bundan sonraki süreçte aidat ve benzeri ödemelerinizi zaman kaybetmeden ve Odaya gelmeden yapmak istiyorsanız " Kredi Kartı Talimat Formu"nu doldurabilirsiniz.

Serbest Muhasebecilik Ruhsat Formlar? (Kaşe Formu, Ruhsat Formu - 1, Ruhsat Formu - 2, Ruhsat Formu - 3, Ruhsat Formu - 4)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Formlar?(Kaşe Formu, Ruhsat Formu - 1, Ruhsat Formu - 2, Ruhsat Formu - 3, Ruhsat Formu - 4) 
NOT : Unvanlarına göre yukarıdaki ruhsat formları doldurulup, ekleri ile birlikte Odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Serbest Muhasebeci iken sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan meslek mensupları oda kayıt ücreti ödemeyecekler sadece varsa mevcut borçlarını kapatacaklardır. 

8. Nakil için gerekli olan belgeler  

Odamızdan Diğer Odalara Nakil 
  
• Nakil yapılacak Odaya, üye; dilekçesinin ekine ikametgah senedini ekleyerek baş vurusunu yapması, 
  
• Nakil yapılacak Oda tarafından üyenin özlük dosyasının Odamızdan istenmesi, 
  
• Odamızca üyenin özlük dosyasının nakil yapılacak ilin Odasına gönderilmesiyle Nakil gerçekleşmiş olur.(Borcu olmayanlar) 
 
Diğer Odalardan Odamıza Nakil 
  
• Dilekçe ve ekinde ikametgah senedi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Ruhsat Fotokopisi ile Odamıza basvurunun yapılması, 
  
• Odamızca üyenin özlük dosyasının nakil istenen ilin odasından istenmesi, 
  
• Üyenin özlük dosyasının Odamıza gelmesiyle Oda Kütüğüne kayıt işlemleri yapılarak nakil gerçekleşmiş olur.(Kayıtlı olduğunuz odada borcunuz olmaması kaydiyle) 
 
Ücretler 
  
• Nakil Harcı: 4.900,00 TL ,
• Tasınmaz Mal Edinimi Katkı Payı : (Taahhütname) mahkeme sonucuna göre,
Büro Açacak Olanlar için Ek Olarak;

• B.Tescil Ücreti : 1.140,00 TL 
• Makdu Aidat : 630,00TL (Nakil Geldigi Odaya Ödenmemis ise)

9. Üyelikten ayrılmak için gerekli olan koşullar  

Vefat 
Üyenin vefatı halinde; vefat eden üyenin defin yazısı, ruhsatı ve varsa büro kapanış evrakları. Büro tescil belgesinin bildirimiyle üyelik sona erer.

Yapılması gereken işlemler 
  
Varislerin kayıt sildirme talep dilekçesini Oda ya teslim etmeleri gereklidir. 
 
Meslekten Çıkarma Cezası Alanlar 
Meslekten men cezası almış olanlar, durumları resmi gazetede yayımlanmış olanlardan ruhsat ve büro kapanış evrakları ile büro tescil belgeleri alınarak oda üyelikleri sona erer.

Yapılması Gerekli işlemler 
  
Kurumla ilgili evrak ve belgelerin iade edilmesi 
  
Kendi İsteğiyle Üyelikten Ayrılma

Ruhsatını, bürosu varsa kapanış dilekçesi varsa büro tescil belgesinin iade ederek üyelikten kendi isteği ile ayrılabilir. Bu durumda ilerde meslek ruhsatı istenirse mevzuat gereğince yeniden yasal hükümlere tabidir.

Yapılması Gerekli işlemler 
  
Üyelikten ayrılma dilekçesinin verilmesi 
  
Üyelikle ilgili evrakların dilekçe ekinde teslim edilmesi 
  
Ruhsat aslı 
  
Kimlik aslı 
  
Çalışanlar Listesine kayıtlı ise Büro Tescil Belgesi 
  
Üyelik ile ilgili evraklarda zayi söz konusu ise gazete ilanı 
  
Üyelik aidatları ile ilgili borç var ise ödenmesi

Mühürün Teslim Edilmesi 
 

YMM Odasına Kayıt Yaptıranlar 

YMMlik ruhsatını alanlar, durumu bir yazı ile Odaya bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Yapılması Gerekli işlemler 
  
Üyenin müracaat ederek YMM olduğunu ve YMM Odasına kayıt olmak istediğini belirten üyelik silinmesi yazılı talep dilekçesi vermesi gereklidir. 
  
Talebin ekinde YMM sınav sonuç belgesi, YMM ruhsat fotokopisi veya YMM Odasına kayıt olduğuna dair evrak bulunmalıdır. 
  
YMM Odasının ilişik kesme talep yazısı 

Önemli Bağlantılar