Üye Aidatları

 MAKTU AİDAT 
Her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir. (Muhasebe Bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler).

Bürosu olanlar için 2022 yılı Maktu Aidatı 1.260,00 TL,

Bağımlı olanlar için 2022 yılı Maktu Aidatı 630,00 TL.


Aidatlarınızı ; 
• Oda veznesine. 
• Kredi kartına otomatik ödeme talimat vererek. 
• Bankalardan ödeyebilirsiniz.
 

BANKALAR VE HESAP NUMARALARI 
  
AKBANK ALANYA ŞUBESİ 
  
458-137853

İBAN:TR28 000 46 00 458 888 000 137 853 
 

ÖDEMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
  
• Ödemelerinizde, Üye sicil numaralarınızı mutlaka yazdırınız. 
  
• Ödeme makbuzları veya dekontlarındaki ad, soyad ve sicil numaralarının size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. (Ad ve Soyadınız Odamızdaki kayıt şekli ile olmalıdır). 
  
• Otomatik ödeme talimatı verdiyseniz, vermiş olduğunuz talimata yazdığınız kredi kartında değişiklik olduysa değişikliği odaya mutlaka bildiriniz. 
  
• Aidat ödemelerinizle ilgili otomatik ödeme talimatınız varsa bankalardan hiçbir şekilde ödeme yapmayınız. 
  
• Odamızdan almış olduğunuz ekstre üzerindeki gecikme zammı aylık (amme alacağı ) olarak hesaplanır 
  
• Nispi aidat tahakkuklarınızı zamanında bildiriniz. Bildirmediğiniz zaman otomatik ödeme talimatınız olsa bile tahakkuk edecek borç tutarını bilemediğimiz için tahsilat yapılmayacağından gecikme zammına tabi olursunuz. 
 

Büro tescil belgeleri her iki yılda bir Ocak ayında vize yaptırılması

Önemli Bağlantılar