TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2022/71 Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli III ve IV Sayılı Listelerde Yer alan Bazı Malların Maktu Vergi Tutarı, Oranı ve Matrahlarında Değişiklik Yapıldı

MEVZUAT DUYURULARI

- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/108 2022 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/107 VERGİ İNCELEMESİNE “İNCELEMEYE BAŞLAMA BİLDİRİMİ” İLE BAŞLANILACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/106 01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/105 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/104 2022 YILINDA BAŞLAYIP BİTEN İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK BİRİM MALİYETLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/103 DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA SIFIR TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/102 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/101 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN BDDK KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/100 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/99 MAİL ABONELİĞİNDEN AYRILMAK İÇİN TIKLAYINIZ. T?RMOB SAYIN ALANYA SMMMO "MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2022 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/98 2022/MAYIS AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.07.2022 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/97 2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRESİNE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAZISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/96 YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞ ZORUNLULUĞUNA YÖNELİK TEBLİĞ İLE GETİRİLEN SÜRELER DUYURU İLE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/95 VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/94 01.12.2021 TARİHİNDEN ÖNCE İHALESİ YAPILAN İŞLERİN DEVRİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/93 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/92 FUARLARIN DÜZENLENDİĞİ İÇ ALANLARDA YAPILAN İLAN VE REKLAMLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 142 "ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 3 HAZİRAN 2022 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR."
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/91 ARACI HİZMET SAĞLAYICILARINA, SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARINA VE YER SAĞLAYICILARINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/90 KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/89 SGK MEVZUATINDA ALT İŞVEREN NASIL OLUNUR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/88 7394 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN KDV İSTİSNALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/87 AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/86 VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 31 MAYIS 2022 GÜNÜ SONA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/85 EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİNİN 31 MAYIS 2022 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/84 TAVANI AŞAN SGK PRİMLERİNİN İADESİ İSTENEBİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/83 BASİT USULDE TESPİT OLUNAN KAZANÇLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/82 SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE ARTIŞ YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/81 YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORAN İNDİRİMİ TARİHİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/80 SGK MEVZUATINA GÖRE KAYIT GEÇERSİZLİĞİ DURUMLARI NELERDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/79 SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/78 TEVKİFAT UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN KDV İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE TEVKİF EDİLEN KDV’NİN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI KALDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/77 İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/76 İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNDEN MUAFTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/75 2022/MART AYI SİGORTA PRİMLERİ İLE 30.04.2022 TARİHİNDE ÖDENECEK YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 05.05.2022’DİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/74 2022/MART AYI SİGORTA PRİMLERİ İLE 30.04.2022 TARİHİNDE ÖDENECEK YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 05.05.2022’DİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/73 NAKDİ ÖDENEN KUMANYA YARDIMINDAN SİGORTA PRİMİ KESİLİR Mİ?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/72 İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI VE İHRACAT BEDELİNE GÖRE İADE UYGULAMASI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/71 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNA EKLİ III VE IV SAYILI LİSTELERDE YER ALAN BAZI MALLARIN MAKTU VERGİ TUTARI, ORANI VE MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/70 MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/69 HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI VEYA ASKIDA OLDUĞU DÖNEMDE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİ SİGORTA PRİMİNE NASIL TABİ TUTULUR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/68 HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI DÖNEMDE SİGORTALILARA YAPILAN GERİYE YÖNELİK ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/67 İHRACAT BEDELİNİN %25’İNİN BANKAYA BOZDURULMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK %40’A YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/66 GELİR, KURUMLAR, KATMA DEĞER VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/65 2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINDAN VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK HATIRLATMALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/64 YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31.12.2021 İLE 31.03.2022 TARİHLERİ ARASINDA MEVCUT HESAPLARI İÇİN DE YARARLANABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/63 MEVDUAT, KATILMA PAYI İLE TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GETİRİLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/62 ODA VE BORSALARIN MAHİYET KODLARI ÖZEL (2 VEYA 4) OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/61 01.12.2021 TARİHİNDEN ÖNCE İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YENİ İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEKSİZİN, ESKİ İŞYERİ DOSYASINDAN BİLDİRİM YAPILABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/60 BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/59 TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE DÖNÜŞÜMÜNDE BANKA TARAFINDAN YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK BSMV ORANI %0 OLARA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/58 GERÇEK KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINI BOZDURARAK SİSTEME DAHİL OLABİLECEKLERDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/57-1 SGK'DAN ''KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI'' ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/56-1 BAZI NACE KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/55 İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE TABİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/54 ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/53 DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARININ TL’YE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE DE 3 AY VADELİ HESAP AÇMA VE VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/52 VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARININ, MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDEN OLAN ALACAKLARDAN MAHSUBU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/51 MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ
- MALİ MEVZUAT UYGULAMA/YORUM SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO:13 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/50 2022 YILI OCAK AYI SİGORTA PRİMLERİ ÖDEME SÜRESİ 03.03.2022 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/49 TÜRKİYE MAARİF VAKFI, YUNUS EMRE VAKFI, TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, YEŞİLAY CEMİYETİ VE YEŞİLAY VAKFI SİGORTA PRİM TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/139 "2021 IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKİM-KASIM-ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/48 DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA SIFIR TEVKİFAT UYGULAMASINA TÜZEL KİŞİLERDE DAHİL EDİLDİ
- GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI %8’DEN %1’E DÜŞÜRÜLDÜ "MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/47"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/46 TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/45 YABANCI PARALARIN 31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/44 SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ESKİŞEHİR İLİNDE PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/43 1 OCAK 2022 – 30 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/42 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ MAHİYET KODLARI KAMU OLARAK GÜNCELLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/41 KOOPERATİFLERİN DIŞ DENETİMİNDE 3568 SAYILI KANUNA TABİ MESLEK MENSUPLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/40 TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/39 ENFLASYON DÜZELTMESİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/38 BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST SINIRI 3.600 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/37 BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR İÇİN EN YÜKSEK ÜCRET BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK FORM
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/36 ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/35 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARI 2021/ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİNE OTOMATİK OLARAK MAHSUP EDİLMEYECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/34 1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATININ YENİ TUTARI 10,848.59 TL’DIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/33-1 2021/ARALIK AYI MUHSGK'NIN ''SİGORTA BİLDİRİMLERİ'' KISMININ SON VERİLME SÜRESİ 31.01.2022 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/32 E-BELGE UYGULAMALARINA DAHİL EDİLEN YENİ MÜKELLEF GRUPLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/31 7351 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/30 SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNE YÖNELİK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/029 1600 SİLİNDİRE KADAR OLAN ARAÇLARDA ÖTV HESAPLANMASINA İLİŞKİN DİLİM SAYISI 3’TEN 5’E ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/28 SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/027 BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/026 ÖZEL SİRKÜLER: 2022 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/025 1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/024 ÖZEL SİRKÜLER: 2022 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/023 ÖZEL SİRKÜLER: 2022 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/022 2022 YILINDA UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/021 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/020 BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/019 TARIM BAĞ-KUR VE EK 5 SİGORTALILARININ PRİMLERİ 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/018 İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/017 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY DAHA UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/016 REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/015 ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT HESAPLARI İLE ALTIN CİNSİNDEN KATILIM FONU HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN MEVDUAT HESAPLARI İLE KATILMA HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLEN
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/014 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMASI 2022/OCAK AYINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/013 VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER 2022 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/012 2022 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/011 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/010 2022 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/009 2022 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/008 2022 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/007 2022 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/006 HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/005 GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2022 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/004 2022 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/003 2022 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/002 2022 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2022/001 2022 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/241 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS) HAKKINDA BİLGİ NOTU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/240 KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/239 TEKNOKENTLER İLE AR-GE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONELİN EN FAZLA YÜZDE YİRMİSİNE KADARININ BÖLGE DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/238 ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/237 2022 YILI İŞLETME HESABI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/236 KAR PAYLARI ÜZERİNDEKİ STOPAJ ORANLARI %10'A DÜŞÜRÜLDÜ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/235 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/234 AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/233 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARINSAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA VERGİ İNDİRİMİ YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/232 TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/231 VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER 2022 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/230 2022 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/229 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/228 2022 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/227 2022 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/226 2022 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/225 2022 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/224 HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/223 GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2022 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/222 2022 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/221 2022 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/220 2022 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/219 2022 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/218 2022 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI E-DEFTER DEFTER TASDİK VE FİNANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMELERİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/217 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNDE TECİL UYGULAMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/216 MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/215 2022 YILI ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/214 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN İADESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/213 SGK E-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ 31.01.2022 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/212 SGK, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINI AÇIKLADI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/211 7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMASININ İLK TAKSİTİNİ ÖDEYENLER, PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇEREK %90 İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/210 2022 YILINDA MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ %25 ARTIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/209 7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN BİR HAK DAHA VAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/208 YMM VE SMMM'LERİN GÜMRÜK KANUNU'NA GÖRE EKSİK YA DA HATALI BEYAN NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMUYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/207 MESLEK MENSUBUNUN AĞIR HASTALIĞA YAKALANMASI İLE DOĞUM YAPMASI HALLERİ MÜCBİR SEBEP HALİ OLARAK KABUL EDİLDİ
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/137 "VERGİ ÖDEVLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLACAK DERECEDE AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/206 İLGİLİLERİ DIŞINDA İHALENİN FESHİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN BİNDE 68,31 HARÇ ÖDENECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/205 YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI AZAMİ 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/204 YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI AZAMİ 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/203 2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/202 BAZI HUKUK İŞLEMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİ YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/201 DANIŞTAY'IN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ'NİN TARH ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİNE ÜÇ AYDAN AZ ZAMAN KALMASI HALİNDE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İPTAL KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/200 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN E-TEBLİGATA İLİŞKİN KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/199 VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN E-BİLDİRGE ŞİFRELERİ OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/198 7341 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/197 MESLEK MENSUPLARININ ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEME SINIRI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/196 TIBBİ UYGULAMA YETKİSİ OLAN PSİKOLOGLAR FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANAMAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/195 7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/194 SGK'YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/193 DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KULLANAN MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK BEYANNAME SİSTEMİNİ KULLANABİLMELERİNE VE KAYIT SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/192 HANGİ DURUMLARDA ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/191 4691 VE 5746 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINDA BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇİRİLEBİLECEK ÇALIŞMA SÜRESİ ORANI %20'DEN %50'YE YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/190 TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/189 MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ 31 ARALIK 2021'E KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/188 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAK OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SONA ERDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/187 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI SONA ERDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/186 KDV İADE TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASINDA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEN KDV'NİN ÖDENMİŞ OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/185 İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/184 ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/183 SGK, TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/182 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/181 DANIŞTAY VERGİ DAİRELERİ KURULU'NUN FAİZİYLE İADESİ GEREKEN VERGİLERE İLİŞKİN KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/180 LİMİTED ŞİRKETLERDE YASAL TEMSİLCİNİN SORUMLULUK DÖNEMİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA TEMYİZ KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/179 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE İŞVEREN BAZLI BORÇ SORGUSU BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 2022/OCAK AYI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/178 YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE SGK'YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ 27/09/2021 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/177 7318 SAYILI KANUN'LA VERGİ USUL KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/176 GVK GEÇİCİ 67'NCİ MADDEYE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/175 VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/174 2022 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/173 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UZATILAN BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA GİB YAZISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/172 MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE BORÇLARIN 7256 VE/VEYA 7326 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERİN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/171 7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMASININ SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ YERLERDEKİ 7256 VE 7326 SAYILI BAZI YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/170 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN BAZI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/169 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA HATIRLATMALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/168 KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN İLLERİNDE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/167 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/166 KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/165 2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/164 SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIĞIN USUL VE ESASLARI İLE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/163 SEL FELAKETİ DOLAYISIYLA İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE UZAYAN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/162 ORMAN YANGINLARI DOLAYISIYLA İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE UZAYAN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ HK.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/161 BAZI BİNEK OTOMOBİLLERDE VERGİ ORANLARINA ESAS MATRAH TUTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/160-1 YANGINDA ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/159 DÜZCE, ARTVİN VE RİZE İLLERİNDE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/158 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN KANUN YARARINA TEMYİZ KARARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/157 MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ 30 EYLÜL 2021'E KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/156 YAT İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/155 CİNS TASHİHİ HARÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/154 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021'E KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/153 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/152 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE 2021/EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İŞYERİ BAZLI DEĞİL, İŞVEREN BAZLI BORÇ SORGUSU YAPILACAKTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/151 2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/150-1 TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/149 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖTV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/148 YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORAN İNDİRİMİ TARİHİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/147 2021/HAZİRAN AYI MUHSGK'NIN "SİGORTA BİLDİRİMLERİ" KISMININ SON VERİLME SÜRESİ 30 TEMMUZ 2021 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/146 İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİN KULLANDIKLARI KREDİLERİN FAİZLERİNE MAHSUP EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/145 GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU"NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/144 SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN APHB/MUHSGK’DA SGK KISMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BÖLÜMÜ EKLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/143 KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN/SİGORTALILARIN ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 26.07.2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/142 1 TEMMUZ 2021-31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/141 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/140 İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/139 MUHSGK/APHB’DE UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISI SÜTUNU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR AÇIKLANDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/138 01.07.2021 TARİHİNDE SONA EREN KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINDA SGK'YA YAPILAN BİLDİRİMLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/137 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER BEYANNAMELERİNİ MALİ TATİLDEN SONRA VEREBİLİRLER
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/136 TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM BA VE BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMİYOR
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/135VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/134 İLK ÜLKE BAZLI TRANSFER FİYATLANDIRMA RAPORLARININ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/133 SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE MEDİKAL MALZEME VE İLAÇ/ETKEN MADDE TEMİN EDEN MÜKELLEFLER İÇİN E-FATURA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/132 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİ ÖTV'Sİ ARTMIYOR
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/131 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/130 KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT HAKKI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/129 AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI VE ULUSLARARASI FİNANS KURUMUNDAN SAĞLANAN KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/128 OTEL, TATİL KÖYÜ BENZERİ YERLERDE GECELEME HİZMETLERİ İÇİN %1 KDV ORANI İNDİRİMİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/127 7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/126 İFLAS İDARE MEMURLARINDAN BİRİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/125 İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021-124-1 HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL VE YÖNTEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021-123 İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARININ 7326 SAYILI KANUN'A GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/122 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/121 SOSYAL YARDIM ALAN HANEDE BULUNAN KİŞİNİN ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE VERİLECEK PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/120 APHB VE MUHSGK’DA UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ İÇİN AYRI ALAN OLUŞTURULDU
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/119KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/118 YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORAN İNDİRİMİ SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/117 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021'E KADAR UZATILDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/116 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KDV ORANI İNDİRİMİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/115 MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ 31 TEMMUZ 2021'E KADAR UZATILDI
- UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ TÜRMOB MALİ MEVZUAT UYGULAMA/YORUM SİRKÜLERİ 2021/8
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/114 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ AKTARIM ZAMANI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/113 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/112 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/111 İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KULLANDIKLARI KREDİLERİN FAİZLERİNDEN DÜŞÜLECEKTİR
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/135
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/110 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/109 BAZI PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV TUTARI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/108 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASI 31 MAYIS 2021'DE SONA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/107 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİNİN SÜRESİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNDE SONRA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/106 YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 31 MAYIS 2021'DE SONA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/105 E-ARŞİV FATURA VE E-SMM İPTAL, İHTAR/İTİRAZLARIN GİB'E BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/104 GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DÜZELTME İŞLEMLERİ SONLANDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/103 MESLEKİ FAALİYETİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ZORUNLU OLAN EĞİTİMLERE VE ORGANİZASYONLARA KATILIM İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERİN GİDER KAYDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/102 HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNDE SGK İŞYERİ BİLDİRGESİ ELEKTRONİK OLARAK VERİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/101 ŞİRKETLERİN SGK İŞYERİ TESCİLİNDE TESCİL BİLGİLERİ MERSİS SİSTEMİNDEN ALINACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/100 2021/MART AYI SİGORTA PRİMİ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/099 7316 SAYILI KANUNLA BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/098 7256 SAYILI KANUN'DA DÜZENLENEN DESTEK UYGULAMALARINDA EMANETTE BULUNAN PARALARIN MAHSUP İŞLEM ADIMLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/097 EVDE ÜRETİP İNTERNETTEN SATIŞ YAPANLARA İLİŞKİN ESNAF MUAFLIĞI İLE ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATINA İLİŞKİN İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/096 ANAYASA MAHKEMESİNİN DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNU'NA İLİŞKİN İPTAL KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/095 UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN MASAK TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/094 30 NİSAN 2021-31 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/093 OTEL, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ YERLERDE 1 HAZİRAN – 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA GECELEME HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/092 FATURA DÜZENLEME SÜRESİ VE ÇEK İBRAZLARINA İLİŞKİN YASA DÜZENLEMESİ YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/091 FESİH YASAĞI SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/090 İSTİRAHAT RAPORU HALİNDE ÖDENEN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/089 BEYANNAME VERME, ÖDEME, BİLDİRİM VE YÜKLEME İLE MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN UZAYAN SÜRELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/088 E-BELGELERE İLİŞKİN YAPILAN İPTAL, İHBAR VE İHTARLARIN GİB'E BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI 1 MAYIS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/087 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/086 2021/MART AYI APHB VE MUHSGK’NIN SON VERİLME SÜRESİ 28.04.2021 TARİHİNE UZATILDI
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/085 "KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25’E, 2022 YILI İÇİN %23’E ARTTIRILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/084 "YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILABİLECEKTİR"
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/083 SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLERE YENİ İMKAN SAĞLADI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/082 SGK MEVZUATINDA YER ALAN TEŞVİK, DESTEK VE ÖDENEKLER KONUSUNDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/081 ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/080 BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB'İN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/079 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/078 VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/077 TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/076 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/075 VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/074 "İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/073 HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/072 MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/071 "TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/070 RAPORLU SİGORTALININ SGK'YA BİLDİRİMİ KOLAYLAŞTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/069 COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ HAKKINDA İLGİLİ BAKANLIK TASARRUFLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/068 "KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/067 - AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI BAŞLIYOR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/066 İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/065-1 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI İLE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/064 - İŞYERİ KAYDI YOKTUR/BORCU YOKTUR BELGESİ E-DEVLETTEN ALINABİLECEKTİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/063 "GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI, TALEBE BAĞLI OLMAKSIZIN PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/062 SON GÜNÜ 11.03.2021 TARİHİ OLAN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 İŞ GÜNÜ UZATILMIŞTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/061 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA SGK'DAN AYLIK ALABİLMEK İÇİN İŞTEN AYRILMAK VE YAZILI TALEPTE BULUNMA ŞARTI DEVAM EDİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/60 UZAKTAN ÇALIŞMANIN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/59 BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/58 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/57 2021 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/56 VERGİ KANUNLARI İLE BELİRLENEN İSTİSNA MİKTARININ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TEBLİĞ İLE AZALTILMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/055 İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31.12.2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/054 "DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/053 "7.000 TL'Yİ AŞAN TUTARDAKİ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU KISIM KISIM ÖDEMELERİ DE KAPSAMAKTADIR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/052 "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 31.03.2021 TARİHİNE UZATILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/051 "KDV KISMİ TEVFİKAT UYGULAMASINDA ORAN VE KAPSAM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/50 "EV HİZMETİ İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/049 "SGK MEVZUATINDA PRİM ÖDEME VE EKSİK GÜN SAYILARI NASIL HESAPLANIR?"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/048 "SGK, MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP DURUMLARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPTI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/047 "E-BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/046 "YABANCI PARALARIN 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/045 "SERBEST BÖLGELERDE ÜCRETLERE İLİŞİN FOB BEDELİNİN EN AZ %85'İ OLARAK BELİRLENMİŞ OLAN YURTDIŞINA İHRAÇ ORANI, 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANIYOR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/044 "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/043 "4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/42 "FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/41 "CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI ARTTIRILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/040 "ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANI ARTTIRILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/39 "1 OCAK 2021 / 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/38 "CUMHURBAŞKANI KARARI İLE CEP TELEFONU HABERLEŞMESİ VE İNTERNET GİBİ HİZMETLERE UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %7,5'DEN %10'A ARTTIRILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/37 "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV İNDİRİMİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/36 "KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILABİLMESİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/034 "TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM BA VE BS'LERE DAHİL EDİLMİYOR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/033 "BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.670 TL'YE ÇIKARILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/032 "FAALİYETLERİ TAMAMEN YA DA GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/031 BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK
- MALİ MEVZUAT YORUM/UYGULAMA SİRKÜLERİ – (SİRKÜLER NO: 4)SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/30 "ANAYASA MAHKEMESİ, SAHTE FATURA KULLANIMINA İLİŞKİN DAVADA BAŞKA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN DİKKATE ALINMAMASININ HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİNE KARAR VERDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/029 2021 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/028 ÖZEL SİRKÜLER: 2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/027 TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNİ KAPSAYAN GEKAP BEYANNAMELERİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMELİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/026 E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENMESİ SEÇİMİNE İLİŞKİN GİB DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/025 "ÖZEL SİRKÜLER: 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/24 "4447 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 24, 27 VE 28'İNCİ MADDELERİNDE YER VERİLEN DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/023 "2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/22 "2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/21 "MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEYEN MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/20-1 PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE GENEL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/19-1 ÜZERİNDE YAZILI DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCE ÇEKİN ÖDENMEK İÇİN MUHATAP BANKAYA İBRAZININ GEÇERSİZ OLMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN SÜRESİ UZATILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/18 "E-DEFTER DOSYALARI VE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI UYGULAMASI BAŞLADI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/17 VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER 2021 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/16 2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/15 GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2021 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/14 2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/13 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI, 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/12 2021 DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/11 2021 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/10 2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/9 2021 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/8 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/7 2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/6 2021 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/5 HARÇLAR KANUNU'NDA YER ALAN HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/4 "2021 YILINDA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/3 "7261 SAYILI KANUNLA GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/2 "2021 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %18,25 OLARAK BELİRLENDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2021/1 "2021 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/250 SMMM VE YMM'LER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI GİDER YAZABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/249 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI, 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/248 2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/247 2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/246 2021 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/245 2021 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/244 YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ BİR AY UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/243 FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.03.2021 TARİHİNE UZATILDI
- ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/242 - 2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/241 2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/240 2021 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/239 2021 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/238 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/237 2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/236 HARÇLAR KANUNU'NDA YER ALAN HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/235 VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER 2021 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/234 GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2021 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/233 "2021 YILINDA UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/232 "SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/231 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KOLALI GAZOZLAR, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİ ÖTV'Sİ ARTMIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/230 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MAYIS/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/229 "SGK YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/228 "MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/227 "GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASI 31 MAYIS 2021'E KADAR UZATILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/226 "YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/225 "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ İLE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/224 "BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/223 "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR'DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/222 "REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/221"COVİD-19 GEREKÇELİ 2020/EKİM AYI VE ÖNCESİNE AİT YERSİZ YARARLANILAN KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ TERKİN EDİLDİ"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/220 "İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN İŞE BAŞLAYANLARA SAĞLANAN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI"
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/219 "YURTDIŞI BORÇLANMA YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞMASI HALİNDE AYLIKLARI KESİLMEYECEKTİR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/218 "ÖZEL SİRKÜLER: 2021 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI, E-DEFTER, DEFTER BEYAN SİSTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMELERİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/217 "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/216 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/215 "6111, 7103 VE 7252 KANUN NUMARALI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/214 "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE UZATILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/213 "BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/212 "HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI, İL ÖZEL İDARELERİ İLE BELEDİYELER VE YİKOB’A AİT ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/211 "2020 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %9,11 OLARAK BELİRLENDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/210 "7256 SAYILI KANUN’LA DÜZENLENEN İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/209 7256 SAYILI KANUN’LA DÜZENLENEN İSTİHDAMA DÖNÜŞ DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU
- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)
- 24/11/2020 TARİHİNDE 1 SERİ NO.LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMİŞTİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/208 "MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN NİSAN/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/207 5510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI
- 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
- 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17/11/2020 TARİH VE 31307 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/206 "ÖZEL SİRKÜLER: VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/205 "7256 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/204 "ERTELENMİŞ SGK PRİM BORÇLARI KDV İADE ALACAĞI İLE ÖDENEBİLİR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/203 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ 2020/EYLÜL AYI BORÇLARINA MAHSUP EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/202 TİCARET BAKANLIĞI’NCA NET DÖNEM KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YENİDEN BELİRLENDİ
- MALİ MEVZUAT YORUM/UYGULAMA SİRKÜLERİ – SİRKÜLER NO:2
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/201 "KADROYA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLER ANA FAALİYET İŞ KOLUNDAN BİLDİRİLECEK”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/200 "KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI”
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2 AY UZATILMIŞTIR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/199 "MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MART/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/198 "ÖZEL SİRKÜLER: MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN ÖNERGELER”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/197 "ÇALIŞMA HAYATINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEMELER TBMM’YE SUNULDU”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/196 "HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLADI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/195 "FARKLI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN OLARAK TEK BİR YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARDA YARARLANILAMAYAN YATIRIMA KATKI TUTARININ ENDEKSLENEBİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/194 "ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ MERSİS ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/193 "26 NUMARALI İŞTEN ÇIKIŞ KODU “DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/192 "MÜKELLEFİYET KAYDININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA BAĞLI OLARAK TERKİNİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI”
- MALİ MEVZUAT YORUM/UYGULAMA SİRKÜLERİ – SİRKÜLER NO:1
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/191 “MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILMA HESABI KAR PAYLARI TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/190 “KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ORANI YÜZDE 1’DEN YENİDEN BİNDE 2’YE İNDİRİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/189 “2020 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 41,20 TL VEYA 47,09 TL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETİ DESTEK TUTARI ALABİLİRSİNİZ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/188 "UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOL ONAYLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/187 “RUANDA İLE TÜRKİYE ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI ONAYLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/186-1 MUHSGK'NIN VERİLMESİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/185-1 SİGORTALILARA ÖDENEN YOL PARALARI PRİME TABİ, YOLLUKLAR İSE TABİ DEĞİLDİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/184 “SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI NET DÖNEM KARLARININ YALNIZCA %25’İNİ DAĞITABİLMELERİNE İLİŞKİN SINIRLAMA 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/183 “07252 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANAN SİGORTALILAR MUHSGK UYGULAMASINDA TEK SATIRDA BİLDİRİLEBİLECEK”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/182 “KATMA DEĞER VERGİSİ İPTAL DAVALARINDA İÇTİHAT FARKLILIKLARINDAN KAYNAKLANAN BELİRSİZLİĞE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/181 “İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞI İLE İLGİLİ ALINACAK DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/180-1 EĞİTİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİNİN VELİLERE İADESİ GİDER PUSULASI DÜZENLENEREK YAPILABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/179 "NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/178 “HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDE 4/A’LI OLACAĞI BELİRTİLEN DOKTORLAR 13 NOLU BELGE İLE BİLDİRİLEBİLİR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/177 "TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/176 "2021 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/175 “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/174 “SERMAYEYE EKLENEN ÖNCEKİ YILLAR KAR PAYLARININ TASFİYE SONUCUNDA DAĞITILMASI HALİNDE STOPAJ YAPILMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/173 “EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/172 "BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/171 "7252 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN NORMALLEŞME DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/170 GİRESUN İLİNDE SGK BİLDİRİMLERİ İLE SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/169 "52, 53, 54 VE 55 NOLU BELGE TÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/168 "KDV ORANLARI İLE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMALARI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/167-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR'DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/166-1 MUH-SGK UYGULAMASINDA APARTMAN İŞYERLERİNİN SGK BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAK ?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/165-1 26.08.2020 TARİHİNE KADAR KOLAY İŞVERENLİĞE GEÇEN EV HİZMETLERİ İŞYERİ İŞVERENLERİ MUH-SGK VERMEYECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/164-1 MUH.SGK UYGULAMASINDA SGK TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR NELERDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/163 "ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/162 "YURTDIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAK”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/161 İZAHA DAVET UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/160 GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT ORANLARI %20’DEN %10’A İNDİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/159 BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ
- BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİ
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR
- CUMHURBAŞKANI KARARI (KARAR SAYISI:2813)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/156 7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/154 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/153 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİNİN 31 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/152 SGK YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/151 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE TÜBİTAK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZENLEME YETKİSİ VERİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/150 SGK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/149 2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/148 AYNI AY İÇİNDE HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HEM DE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/146 SGK ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ EKRANLARINDA GÜNCELLEME YAPTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/145 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/144 1 TEMMUZ 2020-31 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/143 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/142 TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/141 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/140 KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/139 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN KISMİ TEVKİFATA TABİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULAMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLADI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/138 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/137 1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN E-FATURA, E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU, E-BİLET UYGULAMALARI
- 22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707)
- YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2706)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/136 SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI
- YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VEYA YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN İŞLETME KAYITLARINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN 2020
- HAZİRAN AYINA İLİŞKİN İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ 29 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/135 HUZUR HAKKI SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR?
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/134 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/133 VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VE/VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI
- VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/132 ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/131 SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR
- E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU
- İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/130 YABANCI PARA CİNSİNDEN 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE BORCU OLAN FİRMALARIN TCMB’YE HAFTALIK BİLGİ BİLDİRİMLERİNİN UYGULAMA ESASLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/129 REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/128 65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN PRİM ERTELEMESİ SONA ERDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/127 SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDE KAPSAMINDA STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/126 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/125 GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE UZATILDI
- GİB VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI
- ÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/124 ÖZEL SİRKÜLER: GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 7194 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/123 İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESİH HALİNDE HANGİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KULLANILMALIDIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/122 HATALI TEŞVİK KAYITLARINI DÜZELTME İŞLEMİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/121 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/120 GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/119 KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/118 SİGORTALILARA YARDIM AMAÇLI (ATIFET KABİLİNDEN) YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/117 UZAYAN BEYANNAME VERME SÜRELERİNE VE E-UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/116 VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 GÜNÜ SONA ERİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/115 NET DÖNEM KARI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/114 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN UZATMA TALEBİ YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/113 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TUTARLARI ARTTIRILDI
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/130
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/112 - 31.05.2020 TARİHİNDEN SONRA 2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN TEŞVİKLERDEN YARARLANILAMAYACAKTIR...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/111-1 COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/110 MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİNİN YAPILMA ESASLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/109 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI (E-MUHASEBE FİŞİ KULLANIMI ZORUNLU DEĞİLDİR)
- E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/108 BELEDİYELER İLE BAĞLI KURULUŞLARININ ÜÇ AYLIK PRİM BORÇLARI ERTELENDİ
- TÜRMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/095 ''ÖZEL SİRKÜLER: KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN MALİ VE EKONOMİK TEDBİRLER''
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/094-1DERNEK BEYANNAMELERİ İLE DİĞER BİLDİRİMLERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/093-1KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN KODU OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/092-1 MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/091-1 ESNAF AHİLİK SANDIĞI'NIN YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2021 TARİHİNE ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/090-1 ZORLAYICI SEBEPLER HALİNDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILMAYAN SİGORTALILARA ÖDENEN ÜCRETLER SİGORTA PRİMİNE TABİİDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/089-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/088 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI PİLOT İLLER HARİÇ 01.07.2020 TARİHİNE ERTELENDİ.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/087
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/086 SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/085-1MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN ALIMLARI KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/084-1 TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT SÜRELERİ 3 AY UZATILDI
- MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/083-1 YÖNETİM KURULU, MÜDÜRLER KURULU VE ORTAKLAR KURULU İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/082-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/81-1 KONAKLAMA VERGİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/80-1 MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/079-1KOLALI GAZOZLARIN VE TÜTÜN İÇEREN PUROLARIN ÖTV ORANI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/078-1 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/77-1 2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI BELLİ OLDU..
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/76-1 MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/75 - MÜCBİR SEBEP HALİ MESLEK MENSUPLARINI DA İÇERECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/74 -GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYAN DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ...
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/73 - DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/72 - 2020/NİSAN, MAYIS, HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6'ŞAR AY ERTELENDİ...
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/071 CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/070 ÖZEL SİRKÜLER: MUHSGK VERİLME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/069 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/068 SGK’DAN ALINMASI GEREKLİ İLİŞİKSİZ YAZILARI VE İÇERİKLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/067 İHALELERE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN SGK BORCU YOKTUR YAZILARININ İÇERİĞİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/066 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/065 ÖTV İADELERİNDE ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI UYGULAMASI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/064 İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMASI HALİNDE KESİNTİ YAPILMASI LİMİTİ 2.000 TL’DEN 5.000 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/063-1 BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KISMİ TEVKİFAT ORANLARI YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/062 95 VE 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN İLE MOTORİNİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- GEKAP VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZADI.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/061 TRANSFER FİYATLANDIRMA UYGULAMASINDA İLİŞKİLİ KİŞİ TANIMI DEĞİŞİRKEN RAPORLAMA KONUSUNDA OECD BEPS 13 EYLEM PLANI DİKKATE ALINDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/060 SGK’DAN AYLIK/GELİR ALANLARIN 2020 OCAK AYI ARTIŞLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/059 İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2020 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/058 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/057 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILINA ERTELENDİ
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:517)
- DEFTER - BEYAN SİSTEMİNDEN BİLANÇOYA GEÇİŞ
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ MÜKELLEF KARTI BİLGİ GİRİŞLERİNİN SÜRESİ 15.03.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/056 GÜVENLİK KORUCULARINI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN 24.12.2019 TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN İDARİ PARA CEZALARI İLE GECİKME CEZASI VE GECİKME FAİZLERİ TAHSİL EDİLMEYECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/055 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/054 MAMULLÜK AYLIĞI VE SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS OLAN KONTROL MUAYENESİ İŞLEMLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/053 ÖZEL SİRKÜLER: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/052 1 OCAK 2020-30 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/051MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ PİLOT UYGULAMASINA 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BURSA, ESKİŞEHİR VE KONYA İLLERİ DAHİL EDİLMİŞ, TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA İSE 01.03.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/050 2020 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/049 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VERME SÜRESİ DEĞİŞTİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/048 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/047 YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN 31 OCAK 2020’YE KADAR YAPTIRILMASI GEREKİYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/046 506 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLAR BEŞ PUANLIK TEŞVİK İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/045 MOTORİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/044 KIRŞEHİR, AMASYA, ÇANKIRI VE BARTIN İLLERİNDE 2019/ARALIK AYINA AİT MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN SON VERİLME SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/043 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE VERGİ KANUNLARININ UYGULAMASI BAKIMINDAN 3 AY SÜREYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/042 ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK’YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/041 YABANCI PARALARIN 31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/040 18 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ ZORUNLULUĞU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/039 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI I-II
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/038 BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.225 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/037 1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE ÖZEL ŞİFRE ALINABİLMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/036 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE E-ARŞİV FATURA DÜZENLEMELERİNDE KOLAYLIK GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/035 LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA GİBİ ÜRÜNLER İÇİN GERİ KAZANIM KATKI PAYI UYGULAMASI BAŞLADI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/034 HATALI TEŞVİK KAYITLARI DÜZELTİLMEDİĞİ SÜRECE 2020/OCAK AYINDAN İTİBAREN TEŞVİKLİ BİLDİRGE VEYA MUHSGK VERİLEMEYECEK VE EK-17 MADDE KAPSAMINDA GERİYE YÖNELİK VERİLEN TEŞVİK TALEP DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLANMAYACAKTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/033 YURTDIŞI BORÇLANMA TALEPLERİNDE “RA, RZ, EA, EZ” KODU İLE YAPILAN POSTA BAŞVURULARINDA POSTAYA VERİLİŞ TARİHİ SGK’YA BAŞVURU VEYA VERİLİŞ TARİHİ KABUL EDİLECEKTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/032 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/031BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE 31.12.2020 TARİHİ SONUNA KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/030 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, E-BİLDİRGE SİSTEMİNİ KAPATTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/029 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/028 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/27 2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/26 ÖZEL SİRKÜLER: 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/25 KUYUMCULAR İÇİN FATURA DÜZENLEME SINIRI 4.200 TL OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/24 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/6 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %15,00 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/5 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI” 02.01.2020/5 SAYILI FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI ONAYLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/4 İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/2 2020 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2020/1 İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN BİR BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/206 İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK (US-97 KODU: 15-37) DÜZENLEYEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE YÖNELİK YATIRIM KATKI ORANLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/205 İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/204 OCAK-TEMMUZ 2020 DÖNEMİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI ARTMIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/203 VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020’YE UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/202 GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2’DEN, %1,6’YA İNDİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/201 TECİL FAİZ ORANI YILLIK %15’E DÜŞÜRÜLDÜ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/200 2020 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/199 2020 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/198 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/197 2020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/196 YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İLE DAMGA VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK %1,6 OLARAK BELİRLENMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/195 2020 YILI HARÇ TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/194 ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERİ YÜKSELTİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/193 2020 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/192 2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/191 2020 YILINDA YURT DIŞINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇ TUTARLARI KATSAYISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/189 İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/188 VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTAR VE HADLER ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/187 GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2020 YILI İÇİN ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/186 VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNDEN DOLAYI BAĞ-KUR KAYDI OLUŞTURULMAYACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/185 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/184 YENİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/183 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE HİZMET İHYA TALEPLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/182 2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ARTIŞ ORANI %12 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/181 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMASINA İZİN VERİLEN YABANCI SİGORTALILAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN NEDENİ OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/180 2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %22,58 OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/179 ÖZEL SİRKÜLER: 2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI İLE E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ DÜZENLEMELERİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/178 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRMEDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HADLERE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI CEVABİ YAZISI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/177 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/176 ÖZEL SİRKÜLER: DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İHDAS EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/175 GELİR VERGİSİNDE HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/174 YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA TEVKİFAT VE BİLDİRİM DURUMU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/173 EN UYGUN TEŞVİK VE DESTEĞİ BULMAK İÇİN İNTERNET PORTALI OLUŞTURULDU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/172 MUHSGK UYGULAMASINDA SORUN YAŞANMAMASI İÇİN VKN İLE SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ EŞLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/171 KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/170 BELGE TÜRÜ VEYA KANUN TÜRÜ FARKLI OLAN SİGORTALILAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN NEDENİ OLUŞTURULDU
- 7103 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEŞVİK VEYA DESTEKTEN FAZLA YARARLANILAN SÜRELERE İLİŞKİN PRİMLER GERİ ALINACAK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/168
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/167
- TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ ( SIRA NO:1 )
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/166 "ŞANLIURFA İLİNİN AKÇAKALE, BİRECİK, CEYLANPINAR VE SURUÇ İLÇELERİ İLE MARDİN İLİNİN KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN ÖDEYECEĞİ SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/165 TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %19’A DÜŞÜRÜLDÜ
- 7188 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
- 2019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1691)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/164 ÖZEL SİRKÜLER: E-BELGE UYGULAMALARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/163 E-DEFTER BERAT DOSYALARINI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA OLUŞTURMA, İMZALAMA/ONAYLAMA VE YÜKLEME İMKANI GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/162 MAL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2020’DE BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/161 İŞE BAŞLAMA, ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, ŞUBE AÇILIŞI VE İŞİ BIRAKMA YOKLAMALARI İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/160 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/159 KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/158 MESLEK MENSUBUNUN VEYA YAKINININ ÖLÜMÜ HALİNDE MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİ YEDİ GÜN UZATILDI
- KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ BEYANNAME/BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/157 SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GECİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27)
- ANAYASA MAHKEMESİNİN 19/9/2019 TARİHLİ VE E: 2019/42, K: 2019/73 SAYILI KARARI
- UYGULAMA İÇ GENELGESİ (YOKLAMA İŞLEMLERİ)
- REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ
- MESLEKî YETERLİLİK KURUMU MESLEKî YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1)
- MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1594)
- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1592)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/154 İHALE SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ HALİNDE YENİ İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEKSİZİN, ESKİ İŞYERİ DOSYASINDAN BİLDİRİM YAPILACAK
- KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/17)
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/117 İSTANBUL İLİNDEKİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN, 26 EYLÜL 2019 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN MUHTASAR BEYANNAMELER, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE BU BEYANNAMELE
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/153 SGK, İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/152 TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/151 SAMSUN İLİNİN SALIPAZARI VE TERME İLÇELERİNDE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLERİN SGK’YA OLAN BORÇLARI TALEP EDİLMESİ HALİNDE ERTELENEBİLİR
- TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 (BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 83
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/150 PROPAN TESLİMLERİNDE ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/149 İNŞAATLARDA YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA ESAS OLAN 2020 İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/148 7143 SAYILI YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA 2018/NİSAN AYI VE SONRAKİ CARİ AY ÖDEMELERİ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUP EDİLEBİLECEK
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/147 İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE %80’İNİN BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRE 4 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/146 İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE SİGORTALILIĞI SONA EREN KİŞİ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAMAZ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/145 KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERE AİT GSS PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/144 2020 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ
- GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM İŞLEMLERİ (SGK GENELGESİ 2019/17)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/143 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/142 BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖTV’Sİ ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/141 II SAYILI ÖTV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
- BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDAKİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1424)
- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- KAMU İHALE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
- CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1402 ATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1402)
- CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI SAYI:1403 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 1403)
- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/140 2019 YILINDA 250.000 TL VE DAHA FAZLA BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN İLANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/139 YENİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/138 DÜZCE, SAKARYA VE ZONGULDAK İL VE İLÇELERİNDE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLERİN SGK’YA OLAN BORÇLARI TALEP EDİLMESİ HALİNDE ERTELENEBİLİR
- BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)
- ESNAF VE SANATKâRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ
- BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/137 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’ DEKİ UYGULAMASI 1/1/2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/136 VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERDE YER ALAN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/132 MEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/135 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMA TUTARI ARTIRILDI
- 7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/134 "HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME” UYGULAMASI VE YENİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/133 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CEP TELEFONLARI İÇİN HARÇ TUTARI 1.500 TL’YE ÇIKARILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/131 2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/130 “TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"
- 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDE YER ALAN GAYRİSAFİ GELİRİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/129 2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/128 1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/127 ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/126 1 TEMMUZ 2019-31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI-III
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 52
- 31/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMUŞ OLANLARIN YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1267)
- AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 1266)
- KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK (SAYI: 2019/13)
- YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN 1 TEMMUZ PAZARTESİ' DİR.
- PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI (E: 2013/1, K: 2018/1)
- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12)
- 13/7/1956 TARİHLİ VE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 28/8/1998 TARİHLİ VE 98/11591 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/111HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARI ARTTIRILDI
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/110 7174 SAYILI KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’LA VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR GETİRİLDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/109 GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI 1 EYLÜL 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019/108 GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ TAM TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 30.05.2019/107 “VERGİ LEVHASI YAZDIRMA SÜRESİ 31 MAYIS 2019 GÜNÜ SONA ERİYOR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/106 “SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNE ESAS İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARINDA ARANAN BAŞHEKİM ONAYI KALDIRILDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/105 “EMEKLİ AYLIĞI, SİGORTALININ KASIT VEYA KUSURU OLMAKSIZIN KESİLENLERE EKSİK KALAN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI BORÇLANARAK YENİDEN EMEKLİ AYLIĞI ALMA HAKKI SAĞLANDI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 29.05.2019/104 “VERGİDEN MUAF ÇALIŞAN VE İŞ SÖZLEŞMESİ “NET ÜCRET” ÜZERİNDEN YAPILAN SİGORTALININ SPEK’E ESAS BRÜT ÜCRETİ VERGİ DİKKATE ALINARAK HESAPLANMAKTADIR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 24.05.2019/103 “KOOPERATİF İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DE DAHİL MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ TÜM ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SORUMLULUĞU”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 22.05.2019/102 “ANAYASA MAHKEMESİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA EK AYRICA MAHKUMİYET CEZASI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARARI”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 20.05.2019/101 “ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR”
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 100 “POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA GELEN VE BEDELİ GÖNDERİ BAŞINA TOPLAM 22 AVRO’YU GEÇMEYEN EŞYAYA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KALDIRILDI”
- 2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK (SGK GENELGESİ 2019/11)
- SGK GENELGESİ 2019/10 ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN İŞÇİLERİN TESCİL İŞLEMLERİ
- OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 99 KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI BİNDE BİR OLARAK BELİRLENDİ
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 98
- DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
- HASILAT ESASLI VERGİLENDİRİLENLER İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
- VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- MESLEK MENSUPLARINCA VERİLECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİ İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE HÜKÜM BULUNDUĞUNA,TARİFENİN DİĞER BEYAN VE BİLDİRİMLER BÖLÜMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (POŞET) BEYANNAMESİ KILAVUZU HK.
- SGK DUYURUSU
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 89
- KGK DUYURUSU
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU
- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLER/51
- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
- 859 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI
- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 26)
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 78
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 77
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 76
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 75
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 74
- TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 2019 / 73
- DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:60
- EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:69
- BELEDİYE GELİRLER KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:48
- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
- MAL VE HİZMETLERDE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
- ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ YAPILMASI
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLER
- VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/ 58
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
- KONUTTA YENİ KDV ORANLARI İLE İLGİLİ DUYURU
- BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Önemli Bağlantılar